METODUS 650 WG

SUBSTANCJA CZYNNA: izoksaflutol (związek z grupy pochodnych izoksazoli) – 100 g/kg (10 %) mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) – 150 g/kg (15 %) terbutylazyna (związek z grupy triazyn) – 400 g/kg (40 %)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: kukurydza

FORMULACJA: WG - środek w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#chwastnica jednostronna #fiołek polny #gwiazdnica pospolita #jasnota purpurowa #komosa biała rdestówka powojowata #samosiewy rzepaku #tobołki polne #tasznik pospolity

dostępne opakowania

 

  • 500 ml

  • 2,5l

O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera 3 substancje czynne należące do dwóch różnych grup chemicznych o odmiennym sposobie działania na chwasty.
Mezotrion i izoksaflutol są zaliczane do inhibitorów enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów, objawiające się bieleniem liści.
Mezotrion pobierany jest głównie przez liście oraz dodatkowo przez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, izoksaflutol pobierany jest przez korzenie, kiełki i liścienie chwastów.
Pierwsze objawy działania substancji czynnych widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu.
Zamieranie chwastów następuje po około 14 dniach.
Terbutylazyna zaliczana jest do inhibitorów procesu fotosyntezy, wywołuje w pierwszej kolejności chlorozy widoczne w szczególności w przestrzeniach między nerwami liści, a także na ich brzegach i wierzchołkach. Terbutylazyna pobierana jest głównie poprzez korzenie chwastów i w niewielkim stopniu poprzez ich liście. Zastosowanie terbutylazyny ogranicza wschody chwastów przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu.
Dobre uwilgotnienie gleby oraz korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju kukurydzy sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku,
tobołki polne, tasznik pospolity.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

 

Kukurydza

  • Termin stosowania:
    Środek stosować przedwschodowo (BBCH 00), najpóźniej do 3 dni po siewie kukurydzy.
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 kg/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-250 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
METODUS 650 WG

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Zwalczanie chwastów w kukurydzy

Jaka powinna być prawidłowa ochrona herbicydowa kukurydzy? To najważniejszy zabieg, który wykonujemy na plantacji, dlatego powinniśmy wybrać preparaty zwalczające jak największą liczbę chwastów w możliwie najkrótszym czasie. Ubiegłe sezony pokazały, jak wielkim ograniczeniem mogą być warunki pogodowe, dlatego proponujemy kompleksowe rozwiązania przedwchodowe i powchodowe, sprawdzone zarówno na plantacjach produkcyjnych, jak i w doświadczeniach ścisłych.

Produkty Siedziba Oddziały