MEZONIR 340 WG

SUBSTANCJA CZYNNA: mezotrion(związek z grupy triketonów) – 240 g/kg (24,0 %), nikosulfuron(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 80 g/kg (8,0 %), rimsulfuron(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 20 g/kg (2,0 %).

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: kukurydza

FORMULACJA: WG - środek w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2, a substancje czynne nikosulfuron i rimsulfuron zaliczane są do grupy B.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancję czynną mezotrion zaliczaną do inhibitorów karotenoidów oraz substancje czynne nikosulfuron i rimsulfuron zaliczane do inhibitorów działania enzymu - syntetazy acetylomleczanowej (ALS). Mezotrion powoduje niszczenie chlorofilu objawiające się bieleniem liści, a działanie nikosulfuronu i rimsulfuronu hamuje syntezę aminokwasów rozgałęzionych a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu i rozwoju chwastów.

Środek pobierany jest głównie poprzez liście oraz dodatkowo poprzez korzenie i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Pierwsze objawy działania są widoczne wkrótce po zastosowaniu, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu.

Środek stosować gdy chwasty znajdują się w fazie 1 – 8 liści. Środek działa najskuteczniej na chwasty roczne znajdujące się w fazie 2-3 liści (chwasty dwuliścienne) oraz w fazie 3-5 liści (chwasty jednoliścienne). Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). W przypadku ryzyka wystąpienia chwastów ciepłolubnych np. psianka czarna, chwastnica jednostronnaszarłat szorstki. środek należy zastosować po ich wzejściu.

  1. Stosowanie środka pojedynczo w dawce 0,5kg/ha

Chwastywrażliwe:

psianka czarna, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, żółtlica dronokwiatowa,

Chwastyśredniowrażliwe:

chwastnica jednostronna, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne.

 

  1. Stosowanie środka w dawce 0,5kg/ha w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 100 ml/ha

Chwastywrażliwe:

chwastnica jednostronna, komosa biała, psianka czarna, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwastyśredniowrażliwe:

fiołek polny, jasnota purpurowa, przytulia czepna.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

 

Kukurydza uprawiana na ziarno

  • Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów, w fazie 2-8 liści właściwych kukurydzy (BBCH 12-18).
  • Maksymalna / zalecana  dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 kg/ha.

W celu podniesienia skuteczności środka w zwalczaniu chwastów, zaleca się stosowanie środka MEZONIR 340 WG w mieszanie  z adiuwantem Asystent+ w dawkach:

MEZONIR 340 WG 0,5 kg/ha + Asystent+ 100 ml/ha.

  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

 

 

MEZONIR 340 WG

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały