nowość

Naturamin - WSP

NAZWA HANDLOWA: Naturamin - WSP

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Naturamin-WSP to produkt silnie zwiększający aktywność fizjologiczną roślin w warunkach stresowych. Naturamin-WSP stymuluje zrównoważony wzrost roślin. Zalecany jest w tych etapach wegetacji, gdy uprawy wymagają wyższego zużycia energii i w okresach, kiedy rośliny są narażone na niekorzystne warunki (przesadzanie, upał, chłód, uszkodzenia gradowe, silne wiatry, nadmiar lub brak wody, zasolenie gleby, ataki patogenów, fitotoksyczność oraz inne sytuacje stresowe). Stymuluje wzrost i chroni przed niekorzystnymi warunkami, uwalniając maksymalny potencjał produkcyjny.

 Produkt posiada Certyfikat Ekologiczny nr NE/418/2018.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ?

  • Dla zwiększenia aktywności roślin w okresach intensywnego rozwoju w celu uzyskania maksymalnej wydajności.
  • Dla odzyskania potencjału plonowania upraw gdy rośliny znajdują się w stresie spowodowanym fitotoksycznością, suszą, uszkodzeniami przez szkodniki, ekstremalne temperatury lub choroby.

 

WIELOKIERUNKOWE DZIAŁANIE PRODUKTU

Prekursory metaboliczne

Związki aminowe promują powstawanie enzymów i syntezę białek, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania fizjologicznego i rozwoju roślin.

Fotosynteza

Rośliny wytwarzają węglowodany w procesie fotosyntezy. Niski ich poziom powoduje karłowatość roślin i w konsekwencji niską wydajność.
Chlorofil jest odpowiedzialny za absorpcję energii świetlnej.
Glicyna, alanina i kwas glutaminowy, etc., są niezbędnymi metabolitami tworzenia się chlorofilu w tkankach roślinnych. Substancje te podnoszą poziom chlorofilu co wpływa na zwiększenie poziomu fotosyntezy i uzyskanie zdrowszych roślin o wyższym potencjale produkcyjnym.

Prekursory fitohormonalne

Naturamin-WSP zawiera substancje, które są prekursorami auksyn, induktorów kwiatowych i promotorów wzrostu.

Zapylanie, wzrost i tworzenie owoców

L-prolina i kwas glutaminowy są niezbędne w procesie zapylania. Walina, izoleucyna, leucyna są ściśle związane z procesami dojrzewania owoców.

Równowaga flory glebowej

Składniki Naturamin-WSP są źródłem azotu, który sprawia, że rozwój mikroflory gleby pozostaje zrównoważony. To podstawa odpowiedniej mineralizacji materiału organicznego w glebie, dobrego nawożenia i utrzymania dobrej struktury gleby.

Ochrona przed stresem

Nasza unikalna formuła, bogata w prolinę i serynę, chroni uprawy przed niekorzystnymi skutkami wysokiego stężenia jonów nieorganicznych w wysokich temperaturach, w warunkach zasolenia i braku wody.

Nawóz Naturamin®-WSP jest umieszczony w zamkniętym wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (numer świadectwa: NE/418/2018). Rejestr ten jest prowadzony przez Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, będący jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego odpowiednich dla norm prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej. IUNG jest państwowym instytutem badawczym podległym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Naturamin - WSP

SKŁAD NAWOZU

Aminokwasy wolne 80% masy
Azot (N) całkowity 12,8% masy

 

 

AMINOGRAM

 

 

ZASTOSOWANIE I DAWKI

 

Ziemniaki, warzywa, drzewa owocowe, jabłko, wiśnia, itp.

Dolistnie: 50-100 g/hl wody, 3-5 razy w sezonie wegetacyjnym.

Doglebowo: 3-5 kg/ha, podzielone na 2-3 zabiegi.

Owoce miękkie

Dolistnie: 50-80 g/hl wody, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym.

Doglebowo: 3-5 kg/ha, podzielone na 3-4 zabiegi.

Pszenica, jęczmień, buraki cukrowe, rzepak, kukurydza, soja

Dolistnie: 300-500 g/ha, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym.

Lucerna

Dolistnie: 50-80 g/hl, 2-3 razy w sezonie wegetacyjnym.

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały