NAWÓZ DOLOMITOWY AGRODOL 03

NAZWA CHEMICZNA: Wapno nawozowe zawierające magnez, węglanowe

O PRODUKCIE

Nawóz wapniowo-magnezowy, w 100% naturalny dolomit mający zastosowanie w rolnictwie. Agrodol 03 RO neutralizuje kwasowość gleby poprzez zobojętnienie jonów wodorowych roztworu glebowego.
Agrodol 03 RO podnosi odczyn pH gleby, uaktywnia składniki pokarmowe znajdujące się w glebie, reguluje stosunki wodno-powietrzne, korzystnie wpływa na tworzenie się struktury gruzełkowej oraz zwiększa odporność roślin na choroby. Uzupełnia w glebie zawartość magnezu i wapnia, pierwiastków niezbędnych do prawidłowego rozwoju roślin.

PARAMETRY CHEMICZNE:

CaCO3 x MgCO3 95%
MgO 20%
CaO 31%

PARAMETRY FIZYCZNE:

Gęstość (ISO 787/10) 2,9 g/ml
Twardość (skala Mohsa) 3,5

Wielkość oczka (przesiew)
0,5 mm 54%
2,0 mm 99%

ZASTOSOWANIE:

Wysokiej jakości, naturalny minerał dolomityczny do stosowania na wszystkich rodzajach gleb oraz wzbogacający glebę w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania roślin wapń i magnez. Agrodol 03 RO produkowany jest przy spełnieniu najwyższych wymagań technicznych, które gwarantują uzyskanie nawozu o wysokiej skuteczności w utrzymaniu optymalnego odczynu gleby.

ZALETY:

  • Przyczynia się do poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, bez zakłócenia jej naturalnej równowagi przez zobojętnienie kwasowości
  • Zwiększa skuteczność działania nawozów i herbicydów
  • Stanowi bardzo oszczędny środek pozwalający lepiej wykorzystać potencjał produkcyjny gleby
  • Podnosi zawartość wapnia i magnezu w glebie
  • Pomaga zmniejszyć wypłukiwanie potasu z gleby przez przywrócenie korzystnej równowagi wapń / magnez / potas
  • Doskonały dodatek do gleb piaszczystych, które mają duże cząstki i nie są w stanie utrzymać minerałów wapnia oraz magnezu, a także nie zatrzymują wody
  • Przyczynia się do poprawy struktury gleby oraz powstania bardziej przyjaznego środowiska dla aktywności pożytecznych mikroorganizmów glebowych (bakterie), a jednocześnie ogranicza ilość grzybów
NAWÓZ DOLOMITOWY AGRODOL 03

SKŁAD NAWOZU

Węglan wapnia (CaCO3) 55%
Tlenek wapnia (CaO) 31%
Węglan magnezu (MgCO3) 44%
Tlenek magnezu (MgO) 21%
Siła zobojętniająca 60%
Zawartość wilgoci H2O <9%
Produkty Siedziba Oddziały