Nordkalk AtriGran

O PRODUKCIE

AtriGran jest szczególnie wskazany do regulacji pH gleby i uzupełnia zasobność w wapń.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE

Wapno węglanowe granulowane
NAWÓZ WE ŚRODEK WAPNUJĄCY
Typ G1 Wapień naturalny / 1b Wapień – rozdrobniony

DEKLAROWANE WARTOŚCI:

Całkowity tlenek wapnia (CaO)

50%

Liczba zobojętnienia

51%

Reaktywność (EN 13971)

min. 99%

 

DAWKOWANIE

Dawki nawozu zależne są od pH gleby, rodzaju gleby i wymagań uprawy.
Dawkowanie w tabeli poniżej:

GLEBA / ODCZYN

pH < 5,0

pH 5,1-6,0

bardzo lekka

800

200

lekka

1000

300

średnia

1200

500

ciężka

1500

700

uprawy wieloletnie

800

200

Dostępne frakcje 1-4 mm i 4-8 mm.
AtriGran jest granulowany z surowca, w którym ponad 90% cząsteczek jest mniejszych niż 0,1 mm.

KORZYŚCI Z DOGLEBOWEGO STOSOWANIA WAPNIA

  • wzrost pH gleb uprawnych
  • tworzenie struktury gruzełkowatej
  • stymulacja rozwoju systemu korzeniowego
  • prawidłowy przebieg mineralizacji materii organicznej
  • wzmocnienie ścian komórkowych (ograniczenie chorób, przeciwdziałanie wyleganiu)
  • poprawa życia mikrobiologicznego
  • lepsza dostępność składników pokarmowych z gleby
Nordkalk AtriGran
Produkty Siedziba Oddziały