NORDKALK ATRIGRAN

NAZWA CHEMICZNA: Wapno węglanowe granulowane

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Karta charakterystyki produktu

Materiały do pobrania

Karta charakterystyki produktu

O PRODUKCIE

 
 
 
 
 
 
Zastosowanie

Wapno Nordkalk AtriGran to naturalny wysokoreaktywny produkt węglanowy. Przeznaczony do poprawy odczynu
gleby w krótkim czasie po zastosowaniu. Powinien być stosowany jako zaplanowany element agrotechniki jak
również interwencyjnie. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleb w rolnictwie, sadownictwie i ogrodnictwie. Systematyczne
zastosowanie wapna wpływa na:

  • wzrost wykorzystania potencjału nawozowego,
  • aktywność mikrobiologiczną w glebie,
  • poprawę struktury glebowej,
  • wzrost jakości i wielkości plonu,
  • likwidację negatywnego wpływu toksycznych substancji glebowych (metali ciężkich).

Produkt może być stosowany w rolnictwie ekologicznym.

NORDKALK ATRIGRAN

SKŁAD NAWOZU

Właściwości fizyko-chemiczne
Liczba zobojętnienia 53 +/- 3 [ % ]
Wapń całkowity (CaO) 50 +/- 3 [ % ]
Reaktywność min. 99 [ % ]

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały