OMYA AGROCARB

O PRODUKCIE

OMYA AGROCARB 90 M-KR

Nawóz WE - środek wapnujący, kreda rozdrobniona (typ G.1.5b); węglan wapnia pochodzenia naturalnego; wapno kredowe podsuszane niezawierające magnezu (odmiana 07a); rozdrobnienie i miękkość cząstek kredy gwarantuje 98-100 % reaktywność.

PARAMETRY CHEMICZNE

CaCO3 84%
CaO 47%
Pb 10 [mg/ka CaO]
Cd 2 [mg/kg CaO]

PARAMETRY FIZYCZNE

Uziarnienie (na mokro)
Przesiew przez sito 2,00 mm 99%
Przesiew przez sito 25,0 mm 100%
Wilgotność przy załadunku 20%
Reaktywność 98%
Liczba zobojętnienia 50%

ZASTOSOWANIE

Odkwaszanie i nawożenie wszystkich rodzajów upraw polowych, ogrodniczych, sadowniczych oraz użytków zielonych. Kredę należy stosować na glebach o niskim pH (o wysokim stopniu zakwaszenia) i ubogich w wapń (Ca). Nawóz nie wymaga mieszania z glebą (możliwość wykorzystania pogłównie). Polecany w uprawach wymagających szybkiego efektu działania.

OPAKOWANIE: luz

Produkty Siedziba Oddziały