Opoka FAO 240

HODOWCA:

TYP ODMIANY: kiszonkowa

  • mieszaniec trójliniowy
  • rośliny wysokie 
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Kiszonka

Biogaz

Zalecana obsada roślin przy siewie [szt./ha]
KISZONKA
stanowiska słabsze 85 000
stanowiska dobre 92 000
Wymagania glebowe

Świetna adaptacja do różnych stanowisk, w tym szczególnie gleb lekkich i mozaikowych, na których wykazuje nadzwyczajną tolerancję na okresowy deficyt wody w glebie.

Charakterystyka

  • bardzo stabilne plony zielonej i suchej masy
  • bardzo dobra strawność (ocena „in vitro”) zielonych części (łodyg z liśćmi) oraz kolb. Cecha potwierdzona w badaniach rejestrowych COBORU!
  • regularność plonowania w odmiennych warunkach środowiska, w tym szczególnie w latach niekorzystnych pogodowo ze względu na okresowe braki opadów deszczu
  • znakomity stay-green pozwala na wydłużenie terminu zbioru plantacji przy zachowaniu właściwej zawartości suchej masy w całych roślinach\
  • dobra przydatność kiszonki do produkcji biogazu ze względu na dodatnią korelację plonu ogólnego suchej masy i wysokiej strawności z całych roślin

TYP KOLBY: flex
LICZBA RZĘDÓW: 12–14
TYP ZIARNA: pośrednie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały