OPTI ZBOŻA

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenica jara, żyto, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

CECHY PRODUKTU

  • specjalnie skomponowany do wymagań zbóż nawóz wieloskładnikowy zawierający wszystkie pierwiastki niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin,
  • posiada zbilansowany stosunek NPK z dużą zawartością magnezu i siarki,
  • wzbogacony o mikroelementy schelatowane EDTA i DTPA,
  • całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezpieczny dla roślin,
  • zalecany w całym okresie wegetacji,
  • niezbędny do osiągnięcia pewnego i dobrego jakościowo plonu.

dostępne opakowania

 

  • 5 kg

  • 25 kg

O PRODUKCIE

Całkowicie rozpuszczalny, sypki nawóz dolistny z wysoką zawartością azotu, fosforu, potasu wzbogacony o magnez, siarkę i mikroelementy schelatowane EDTA oraz DTPA.

Nawóz przeznaczony do stosowania w uprawach wszystkich gatunków zbóż ozimych i jarych (także jęczmienia browarnego).

Dzięki wysokiej zawartości składników pokarmowych zawartych w nawozie OPTI zboża, wspomagamy rośliny w całym okresie wegetacji a przede wszystkim w okresach kiedy rośliny narażone są na stresy spowodowane czynnikami atmosferycznymi a także w przypadku kiedy pobieranie składników pokarmowych z gleby jest znacznie ograniczone.

Profilaktyczne stosowanie nawozu w okresie jesienno-wiosennej wegetacji przyspiesza tempo wzrostu zbóż, podnosi wigor, kondycję oraz odporność roślin. Zwiększa plonowanie oraz poprawia parametry jakościowe plonu. Stosując nawóz interwencyjnie w szybkim tempie skutecznie niwelujemy braki składników pokarmowych.

 SKŁADNIKI POKARMOWE
     % m/m

g/kg

Azot całkowity (N)   rozpuszczalny w wodzie 14,00

 

 

140,00

Azot azotowy (NO3)   -
Azot amonowy (NH4)   2,00
Azot amidowy (NH2)   12,00
Pięciotlenek fosforu (P2O5)  rozpuszczalny w wodzie 16,00

160,00

Tlenek potasu (K2O)  rozpuszczalny w wodzie 16,00

160,00

Tlenek magnezu (MgO)   rozpuszczalny w wodzie 3,00

30,00

Trójtlenek siarki (SO3  rozpuszczalny w wodzie 18,00 180,00
Miedź (Cu) (EDTA)   rozpuszczalna w wodzie 0,30 3,00
Żelazo (Fe) (DTPA)    rozpuszczalne w wodzie 0,15 1,50
Mangan (Mn) (EDTA)     rozpuszczalny w wodzie 0,50 5,00
Molibden (Mo)  rozpuszczalny w wodzie 0,04 0,40
Cynk (Zn) (EDTA)  rozpuszczalny w wodzie 0,15 1,50
TERMINY I DAWKI
 Uprawa Zalecana liczba zabiegów Zalecane terminy stosowania Zalecana dawka (kg/ha) Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha) 

 

Zboża

 

 2 - 4

Jesień - od fazy 3 liści do spoczynku zimowego.

Wiosna - od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do pełnej dojrzałości ziarna.

 

2,0 - 4,0

 

200 - 300

 

Łąki i pastwiska

 

3 - 4

Od fazy ruszenia wegetacji roślin.

Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt. 

 

2,0 - 4,0

 

200 - 300

 

Trawniki, boiska

 

3 - 6

Od wiosny do jesieni w całym okresie wegetacji.

Zalecane zabiegi przy braku energii i wigoru roślin.

 

2,0 - 4,0

 

200 - 300

OPTI ZBOŻA

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Mikroelementy – objawy niedoborów

Bywa, że objawy niedoboru mikroelementów mylimy z uszkodzeniami spowodowanymi agrochemikaliami bądź przez insekty. Artykuł pokazuje, jak wyglądają niedobory poszczególnych pierwiastków w różnych uprawach.

Po co stosujemy nawozy dolistne w uprawach rolniczych?

W pełni wykorzystane makro i mikroelementy to zdrowsza roślina, a co za tym idzie większy plon, który przekłada się na większe zyski z naszych upraw. Każda roślina ma swój „ulubiony” mikroelement. Prześledziliśmy potrzebę zastosowania nawozów dolistnych na przykładzie dwóch upraw (rzepaku ozimego i zbóż ozimych) oraz dwóch mikroelementów (borku i miedzi).

Produkty Siedziba Oddziały