Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

FUNGICYD w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG) o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.
Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna cyprodinil zaliczana jest do grupy inhibitorów syntezy metioniny (FRAC Grupa 9).

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy sadowniczych.

Pszenica ozima

Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha lub w mieszaninie:
Środek OZZI 75 WG do zwalczania ww. chorób można również zastosować w mieszaninie zbiornikowej ze środkiem Virta 500 EC/ Antero 500 EC/ Atropos 500 EC w następujących dawkach:
0,6 kg/ha środka OZZI 75 WG + 0,8 l/ha środka Virta 500 EC/Antero 500 EC /Atropos 500 EC
Termin stosowania:
Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2. kolanka (BBCH 30 - 32).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Jabłoń

Parch jabłoni

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha (0,12 kg/ 10000 m2 LWA powierzchni ściany liści).
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 53 – 69), w odstępach co 7 - 10 dni. Środek można również stosować interwencyjnie do 48 godzin po infekcji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 500 - 700 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Żyto jare

Łamliwość źdźbła zbóż i traw, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 kg/ha
Termin stosowania:
Środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy 2. kolanka (BBCH 30 - 32).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Grusza, grusza azjatycka, pigwa pospolita

Parch gruszy, szara pleśń, brązowa plamistość liści gruszy.

  • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha (0,12 kg/ 10000 m2 LWA powierzchni ściany liści)
  • Termin stosowania:
    Środek stosować zapobiegawczo, od fazy pękania pąka do końca fazy kwitnienia (BBCH 53 – 69), w odstępach co 7 - 10 dni. Środek można również stosować interwencyjnie do 48 godzin po infekcji.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  • Zalecana ilość wody: 500 - 700 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
OZZI 75 WG

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały