nowość

RGT Metropolixx FAO 230

HODOWCA: RAGT

REJESTRACJA: UE, 2017 r.

TYP ODMIANY: ziarnowa

  • mieszaniec trójliniowy
  • rośliny średniowysokie
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 85-88 tysięcy
stanowiska słabsze 80-83 tysięcy
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb – wykluczając stanowiska najlżejsze, zdegradowane, w słabej kulturze rolnej.

Charakterystyka

  • Bardzo wysoka zdrowotność roślin w szczególności łodygi
  • Dobra tolerancja na warunki stresowe
  • Stabilność plonowania
  • Wyjątkowa zdrowotność odmiany
  • Mało podatna na fuzarium kolb
  • Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno: 120,1 dt/ha = 104% wzorca (potwierdzony wynikami doświadczeń rejestrowych, COBORU 2017 r.)

TYP KOLBY: fix
LICZBA RZĘDÓW: 14–16
TYP ZIARNA: flint-dent

 

  Plon ziarna. Doświadczenia rejestracyjne COBORU 2018 r. [dt/ha] Oddmiany wczesne.

 

 

 

 

 

 Plon i wilgotność ziarna. Doświadczenia rejestracyjne COBORU 2018 r. [%] 

 

 

 

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały