pszenica ozima RGT Specialist

HODOWCA: RAGT

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania – 107% wzorca
  • Ponadprzeciętna odporność na choroby
  • Mrozoodporność - 4
Materiały do pobrania

Plonowanie

RGT Specialist – nowa odmiana z hodowli RAGT zarejestrowana w Polsce w 2019 roku ze znakomitymi wynikami plonowania.
W trzyleciu 2017–2019 odmiana RGT Specialist osiągnęła plonowanie ponad 107% wzorca na poziomie A1! Jest to wynik rewelacyjny – bardzo przewyższający
odmiany wzorcowe.
W warunkach doświadczeń usytuowanych na terenie całej Polski uśredniony wzorzec z lat 2017–2019 wyniósł 83,4 g/ha na poziomie A1, a RGT Specialist uzyskał plon 89,3 q/ha, tj. o 5,9 kwintala z hektara większy! Sam wybór tej odmiany generuje więc dochód w przeliczeniu na 1 ha większy o prawie 500 zł w porównaniu z odmianami starszymi, a jednak wybranymi do wzorca.

Parametry jakościowe

RGT Specialist został zaliczony do grupy chlebowej, ale śmiało można go awansować do grupy jakościowej A – ponieważ jego oceny nie
odbiegają, a w przypadku wodochłonności, ilości glutenu i gęstości ziarna przewyższają odmianę, która stanowi wzorzec parametrów wypiekowych – Patras.

 

Cechy odpornościowe

RGT Specialist jest w ścisłej czołówce w ocenie odporności na choroby. To odmiana szczególnie odporna na fuzariozę (ocena 8,2) co wyróżnia ją spośród innych nowozarejestrowanych. Rewelacyjna jest również ocena mączniaka, rdzy i septoriozy plew, co daje znakomitą uśrednioną wartośc oceny – 7,86 – bliską ideału (9).
Mrozoodporność tej odmiany została oceniona na dobrym poziomie 4 i została potwierdzona w trudnych warunkach polowych roku 2016.
RGT Specialist tworzy bardzo niski łan (80 cm wg COBORU PDO 2019) i bardzo odporny na wyleganie – na poziomie odmiany Linus (ocena 7,7).
Bardzo charakterystyczną cechą odmiany RGT Specialist jest przynależność do grupy odmian gęstego łanu. Rośliny bardzo silnie krzewią się i przy zbyt gęstym siewie w intensywnej produkcji łan może być zbyt gęsty – 800 i więcej szt./m2, co znacznie przekracza optymalną dla tej odmiany obsadę kłosów (600–650 szt./m2). Zalecamy więc wysiew w ilości 240–280 szt./m2 w terminie siewu optymalnym i 280–350 szt./m2 w terminie opóźnionym.

PODSUMOWANIE

RGT Specialist jest równie uniwersalną i sprawdzoną w trudnych warunkach odmianą jak Linus (również w suchym roku 2019). Pochodzi z tej samej hodowli i w wyniku nieuchronnego postępu hodowlanego wszedł na
jeszcze wyższy poziom plonowania i zachował powtarzalność w latach. Ma niewygórowane wymagania glebowe, doskonałe parametry ziarna i jeszcze lepszą odporność na choroby.
Więc – zaufaj tylko specjaliście!

Wykres 1. Porównanie potencjału plonowania odmiany pszenicy ozimej RGT Specialist z odmianami wzorcowymi (COBORU PDO 2017–2019 r.) w % wzorca.

Tabela 1. Ocena parametrów wypiekowych odmian pszenicy ozimej wg COBORU PDO (skala 1–9).

Wykres 2. Odporność na choroby RGT Specialist wg COBORU PDO (skala 1–9).

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały