RIMEL 25 SG

SUBSTANCJA CZYNNA: rimsulfuron – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 25% (250 g/kg)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: kukurydza, ziemniak

FORMULACJA: SG - środek w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

CECHY PRODUKTU

 • Długi okres stosowania
 • Bezwzględny w walce z uciążliwymi chwastami jednoliściennymi: perzem właściwym i chwastnicą jednostronną, oraz dwuliściennymi: przytulią czepną, chabrem bławatkiem, ostrożeniem polnym, samosiewami rzepaku i chwastami krzyżowymi
 • Błyskawiczna szybkość wnikania
 • Bezpieczny dla upraw kukurydzy oraz ziemniaków
 • Idealny komponent do mieszanin zbiornikowych
 • Pobierany przez liście oraz częściowo przez system korzeniowy chwastów

ZWALCZANE AGROFAGI

KUKURYDZA

#chaber bławatek, #chwastnica jednostronna, #gwiazdnica pospolita, #maruna bezwonna, #perz właściwy, #przytulia czepna, #tasznik pospolity, #tobołki polne, #fiołek polny, #komosa biała

O PRODUKCIE

Rimel 25 SG jest herbicydem w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku.

DZIAŁANIE

Rimel 25 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni po zabiegu. Środek najlepiej działa na chwasty jednoroczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm). Środek Rimel 25 SG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+.

STOSOWANIE ŚRODKA

KUKURYDZA

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
 • Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce: RIMEL 25 SG w dawce 60 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05 – 0,1 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować w fazach od 1 liścia do 7 liści kukurydzy (BBCH 10-17).
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym:

ZIEMNIAK

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.
 • Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce: RIMEL 25 SG w dawce 60 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05 – 0,1 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30).
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
RIMEL 25 SG

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały