SALETROSAN® 30

NAZWA HANDLOWA: Saletrosan 30

NAZWA CHEMICZNA: Mieszanina saletry amonowej i siarczanu amonu

FORMUŁA: Nawóz azotowy granulowany N(S) 30(6)

NUMER PKWiU: 20 15 190

NUMER CN: 31 02 90 00

O PRODUKCIE

Opis produktu


Rolniczy nawóz mineralny Saletrosan® 30 to siarczanoazotan amonu. Otrzymywany jest on w procesie chemicznym z azotanu amonu i siarczanu amonu z dodatkiem bogatej w wapń i magnez mączki dolomitowej. Taka technologia gwarantuje identyczny skład każdej granuli. Saletrosan® 30 to nawóz WE, nie podlegający przepisom RID i ADR. Ma on postać równomiernych granul o zabarwieniu od brązowego do beżowego. Ziarna o wielkości 2÷6 mm stanowią co najmniej 95% masy nawozu.

Saletrosan® 30 zawiera 30% azotu całkowitego (N), w tym co najmniej 17% azotu w formie amonowej (NNH4+) i co najmniej 12% azotu w formie saletrzanej (NNO3-). Zawartość siarki (S) wynosi 6% co w przeliczeniu na trójtlenek siarki daje 15% SO3. Obecna w Saletrosanie® 30 siarka siarczanowa jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie a więc w pełni dostępna dla roślin. 

Dzięki optymalnej technologii granulacji wykorzystywanej przez Grupę Azoty S.A. oraz innowacyjnemu zabezpieczeniu środkiem antyzbrylającym granule Saletrosanu®30 
w trakcie transportu i magazynowania nie ulegają zbryleniu, kruszeniu ani ścieraniu. Jednorodność oraz odpowiednia masa granul pozwala na daleki i równomierny wysiew 
w precyzyjnie dobranych dawkach, a to ogranicza straty nawozu w glebie i decyduje 
o wysokiej efektywności nawożenia.

Zastosowanie Saletrosanu® 30 w uprawie zbóż ozimych


W uprawie pszenicy ozimej i innych zbóż Saletrosan® 30 należy stosować w trakcie wiosennego nawożenia plantacji. Saletrosan® 30 zaaplikowany na początku wiosennej wegetacji (I dawka), pobudza rośliny do krzewienia, wpływając tym samym na dwa główne czynniki plonotwórcze, tj. obsadę kłosów oraz liczbę kłosków i kwiatków w kłosie.
Zastosowanie nawozu Saletrosan® 30 w fazie strzelania w źdźbło (II dawka azotu), nie tylko zwiększa liczbę wykształconych kłosków w kłosie, ale również zmniejsza redukcję pędów kłosonośnych, zmniejsza podatność roślin na choroby oraz zwiększa ich odporność na warunki stresowe takie jak susza glebowa, niska bądź wysoka temperatura.

W praktyce rolniczej, pszenicę ozimą najczęściej nawozimy w trzech terminach, natomiast pozostałe zboża w dwóch. Zastosowanie nawozu Saletrosan® 30 zarówno na początku wiosennej wegetacji jak również w fazie strzelania w źdźbło, pozwala optymalnie zabezpieczyć zboża w azot i siarkę stosując za każdym razem tylko jeden zabieg agrotechniczny.

Saletrosan® 30 ma zastosowanie również jako nawóz uniwersalny, który zaleca się stosować wiosną, pogłównie na rośliny ozime, szczególnie zboża. Polecany jest on także do stosowania wczesną wiosną pod wszystkie inne rośliny uprawne: rzepak ozimy, zboża jare, kukurydzę, rośliny przemysłowe i okopowe oraz w uprawie warzyw i sadownictwie. Bardzo dobre efekty nawożenia Saletrosanen®30 uzyskuje się w uprawie roślin krzyżowych (rzepak, rzepik, gorczyca, kapusty, kalafior, kalarepa), strączkowych, ziemniaka, cebuli, pora, czosnku i chrzanu. Jest on bardzo efektywny na glebach organicznych, szczególnie na użytkach zielonych. 
Stosując Saletrosan® 30 przedsiewnie najlepiej płytko wymieszać go z glebą, a pogłównie najlepiej stosować przed spodziewanym deszczem. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną. Ze względu na higroskopijność Saletrosan® 30 można mieszać bezpośrednio przed rozsiewem z Polidapem®, Polifoskami®, Polimagiem® S oraz z solą potasową, pod warunkiem że nawozy są suche. 

Korzyści zastosowania


Ze względu na proporcje azotu do siarki N:S = 5:1 Saletrosan® 30 jest szczególnie polecany do nawożenia zbóż. Zawarta w Saletrosanie® 30 siarka powoduje lepsze pobranie i wykorzystanie azotu przez rośliny, co zwiększa skuteczność i wydajność nawożenia azotem.

Zawarta w nawozie siarka siarczanowa, doskonale rozpuszczalna w wodzie a przez to łatwo przyswajalna przez rośliny, wpływa na efektywne wykorzystanie azotu, zmniejsza podatność roślin na choroby oraz zwiększa ich odporność na warunki stresowe takie jak susza glebowa czy też niska bądź wysoka temperatura. Pamiętajmy, że największe niedobory siarki w glebie występują zawsze wczesną wiosną, po jesienno-zimowym wymyciu tego składnika pokarmowego z gleby. 

Azot w formie amonowej nie ulega wymywaniu z gleby, jest wolno i równomiernie pobierany przez rośliny, wpływa na dobre ukorzenienie roślin, wspomaga pobieranie fosforu, siarki i boru oraz ogranicza nadmierne pobieranie potasu. Zawartość szybko działającej, saletrzanej formy azotu (typowo pogłównej) przyspiesza wegetację roślin krótko po zastosowaniu nawozu, czyli wiosną przyspiesza regenerację roślin po zimowym osłabieniu. Ponadto ta forma azotu wpływa na lepsze pobieranie potasu, magnezu i wapnia.

Zastosowanie Saletrosanu® 30 powoduje dobre ukorzenienie roślin, zwiększa dynamikę ich wzrostu już we wczesnych fazach rozwojowych oraz poprawia ich odporność, decydując o wzroście plonu i poprawie jego jakości.

 

SALETROSAN® 30

SKŁAD NAWOZU

N (azot całkowity) 30,0% ±0,8
N (azot amonowy) co najmniej 17%
N (azot saletrzany) co najmniej 12 %
SO3(S) (rozpuszczalny w wodzie) 15% (6%)

 

Produkty Siedziba Oddziały