soja SIRELIA

HODOWCA: RAGT

REJESTRACJA: Francja

  • Bardzo wysokie i wierne plonowanie
  • Wysoka wczesność
  • Doskonałe zaolejenie
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Plonowanie

(tabela 1)

W badaniach CCA COBORU w latach 2018–2020 Sirelia uzyskuje najlepszą ocenę plonowania w grupie odmian średnio wczesnych:
107% wzorca, i jedną z najwyższych ocen spośród wszystkich zarejestrowanych – również z grup późnych.

Parametry jakościowe

Wg badań hodowcy Sirelia charakteryzuje się wysoką zawartością białka (34,4% sm) oraz szczególnie wysoką zawartością tłuszczu (24,4% sm), co stanowi 105,6% w porównaniu do wzorca.
Średnia masa tysiąca nasion (MTN) wynosi wg COBORU 2018 – 204 g.

Pokrój rośliny

Łan ma średnią wysokość 84 cm (COBORU 2018), a wysokość osadzenia najniższego strąka wg COBORU uznaje się za średnią ok. 11 cm.
Odporność na wyleganie wysoka – 7,4.

Kwitnienie i dojrzewanie

Termin kwitnienia – liczba dni od siewu 58.
Termin dojrzewania – liczba dni od siewu – 134.

PODSUMOWANIE

SIRELLA to odmiana o wczesnym dojrzewaniu połączonym z rewelacyjnym i wiernym w latach plonowaniem. Posiada bardzo dobre parametry zaolejenia ziarna.

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały