SM POKUSA FAO 230

HODOWCA: HR SMOLICE

REJESTRACJA: Polska, 2018 r.

TYP ODMIANY: kiszonkowa

  • Mieszaniec trójliniowy
  • Rośliny wysokie - duża biomasa
Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

 

 

   

Kiszonka

Biogaz

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
KISZONKA
stanowiska dobre 90 000
stanowiska słabsze 86 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb

Charakterystyka

  • Bardzo wysoki plon świeżej masy
  • Dobry wigor początkowy w warunkach zimnej wiosny (ocena wiosna 2017)
  • Mocny efekt Stay Green 
  • Dobra adaptacja odmiany do okresowych niedoborów wody (wyniki PDO 2018)
  • Odmiana zarejestrowana do użykowania w grupach ziarnowej i kiszonkowej 
  • Plon ogólny świeżej masy bardzo wysoki 608 dt/ha = 105% wzorca (doświadczenia rejestrowe COBORU 2017 r.)

TYP KOLBY: fix
LICZBA RZĘDÓW: 14–16
TYP ZIARNA: pośredni, zbliżony do FLINT

  Kukurydza na kiszonkę, COBORU 2018, doświadczenia rejestrowe – odmiany wczesne.

Kukurydza na kiszonkę, COBORU 2018, doświadczenia porejestrowe – odmiany wczesne.
          Plon ogólny świeżej masy [dt/ha] w wybranych miejscowościach.

 

 

 

 

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały