nowość

SY Telias FAO 240-250

HODOWCA: Syngenta

REJESTRACJA: Polska, 2017 r.

TYP ODMIANY: ziarnowa

  • mieszaniec pojedynczy
  • rośliny średniowysokie
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

REKOMENDACJA

Zalecany kierunek użytkowania

Ziarno

Zalecana obsada roślin przy zbiorze w szt./ha
ZIARNO
stanowiska dobre 85 000
stanowiska słabsze 78 000
Wymagania glebowe

Wszystkie rodzaje gleb w dobrej kulturze rolnej, z wyjątkiem stanowisk łatwo przepuszczających wodę.

Charakterystyka

  • Kolba typu flex - wyjątkowo duża i dobrze zaziarniona.
  • Stopień porażenia kolb grzybami fuzaryjnymi oraz głownią łodyg niższy od wzorca.
  • Dobrze reaguje na obniżoną obsadę roślin na zasobnych stanowiskach.
  • Bardzo duży potencjał plonowania na glebach średnich i lepszych, na stanowiskach pozwalających wykorzystać potencjał plonotwórczy odmiany
  • Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno: 128,8 dt/ha = 108% wzorca (potwierdzony wynikami doświadczeń rejestrowych, COBORU 2017 r.)

ŚREDNIA LICZBA RZĘDÓW: 16

TYP KOLBY: FLEX

TYP ZIARNA: pośredni, zbliżony do DENT

  Kukurydza na ziarno – odmiany średniowczesne. Doświadczenia porejestrowe – COBORU/PZPK 2017 r.

   Kukurydza na ziarno. Doświadczenia porejestrowe – COBORU/PZPK 2017 r. Odmiany średniowczesne. Plon ziarna [dt z ha].

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały