TIFF 040 OD

SUBSTANCJA CZYNNA: tifensulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) – 40 g/l (3,74 %)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: kukurydza

FORMULACJA: OD - zawiesina olejowa do rozpuszczania wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#gwiazdnica pospolita #komosa biała #maruna bezwonna #rdest #kolankowy #rdest plamisty #rumian polny #rumianek pospolity #tasznik pospolity #tobołki polne

O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci zawiesiny olejowej (OD).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tifensulfuron metylowy zaliczana jest do grupy B.

Herbicyd zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów działania syntetazy acetylomleczanowej (ALS) co powoduje blokowanie syntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym białek co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Środek pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.
Efekt chwastobójczy uzyskuje się po 14-20 dniach od zastosowania środka. Najskuteczniej działa na młode, intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 4-6 liści Wykazuje selektywność czynną - rośliny kukurydzy mają zdolność rozkładania środka do związków nieaktywnych.

Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,27 l/ha.
  • Termin stosowania środka: środek stosować wiosną, od fazy 1 do 7 liści kukurydzy (BBCH 11-17).
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
TIFF 040 OD

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały