pszenżyto ozime TOLEDO

HODOWCA: Danko

REJESTRACJA: Wielka Brytania, 2014 r.

  • Bardzo wysoki plon
  • Zimotrwałość 5,5
  • Do uprawy intensywnej
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

PLONOWANIE

To rewelacyjna odmiana, zarejestrowana na Wyspach Brytyjskich w 2014 roku, ale sprawdzona także w warunkach polskich, w doświadczeniach wewnętrznych hodowcy. W przeprowadzonych w 2016 roku doświadczeniach mieszczących się w 6 lokalizacjach w różnych rejonach Polski uzyskano bardzo dobre średnie wyniki plonowania:

  • A1 – 102,3 dt/ha = 109,3% wzorca!
  • A2 – 114,3 dt/ha = 104,6% wzorca

Wzorzec stanowiły – 3 wzorcowe odmiany COBORU, a wyniki te są znacznie powyżej wzorca we wszystkich lokalizacjach. W kraju rejestracji odmiana ta również należy do czołówki w zakresie plonowania – 103% wzorca.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Ziarno odmiany Toledo charakteryzuje się wysokim MTZ – jest bardzo grube, dzięki czemu znakomicie sprawdza się do celów paszowych (ma dobrą zawartość białka i jest odporne na porastanie w kłosach).

CECHY ODPORNOŚCIOWE

Toledo to odmiana krótkosłoma, o wysokości łanu zbliżonej do znanej odmiany Grenado. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wyleganie (ocena 7,8 w badaniach Danko w 2014 r.).

Toledo należy do odmian odpornych na warunki zimowe, co jest szczególnie ważne w przypadku odmian półkarłowych. Jej zimotrwałość, badaną w warunkach polskich, oceniono na 5,5 w skali dziewięciostopniowej (wyższa wartość oznacza wyższą odporność). Istotnie, w warunkach trudnej zimy 2015/2016 oceny te zostały potwierdzone. Jest to jedna z lepszych ocen, porównując nawet odmiany zarejestrowane w Polsce.

Toledo, choćby z racji rejestracji na Wyspach Brytyjskich, ma bardzo dobrą odporność na choroby – szczególnie choroby podstawy źdźbła, mączniaka, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów. Można więc w zwalczaniu tych jednostek chorobowych zastosować mniej kosztowne zabiegi chemiczne, a będą one bardzo skuteczne.

Norma wysiewu

340–360 ziaren/m2

PODSUMOWANIE

Toledo to odmiana, która szczególnie dobrze sprawdza się w warunkach uprawy intensywnej. Bardzo dobrze prezentuje się na polu ze względu na ponadprzeciętnej wielkości, bardzo efektowne kłosy. Jest rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

 

  MAPA. Plonowanie odmiany Toledo w 6 lokalizacjach wg DANKO.

  WYKRES. Odporność na choroby odmiany Toledo – porównanie ze wzorcową odmianą Tomko.

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Dlaczego warto wysiewać kwalifikowany materiał siewny?

Wysiewanie kwalifikowanego materiału siewnego zbóż ma uzasadnienie ekonomiczne. Dlaczego warto wysiewać kwalifikowany materiał siewny z Chemirolu? Recepta na sukces

Produkty Siedziba Oddziały