pszenżyto ozime TOLEDO

HODOWCA: Danko

REJESTRACJA: Wielka Brytania, 2014 r.

  • Bardzo wysoki plon
  • Zimotrwałość 5,5
  • Do uprawy intensywnej
Wyniki badań Coboru Materiały do pobrania

PLONOWANIE

To rewelacyjna odmiana, zarejestrowana na Wyspach Brytyjskich w 2014 roku, ale sprawdzona także w warunkach polskich, w doświadczeniach wewnętrznych hodowcy. W przeprowadzonych w 2016 roku doświadczeniach mieszczących się w 6 lokalizacjach w różnych rejonach Polski uzyskano bardzo dobre średnie wyniki plonowania:

  • A1 – 102,3 dt/ha = 109,3% wzorca!
  • A2 – 114,3 dt/ha = 104,6% wzorca

Wzorzec stanowiły – 3 wzorcowe odmiany COBORU, a wyniki te są znacznie powyżej wzorca we wszystkich lokalizacjach. W kraju rejestracji odmiana ta również należy do czołówki w zakresie plonowania – 103% wzorca.

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Ziarno odmiany Toledo charakteryzuje się wysokim MTZ – jest bardzo grube, dzięki czemu znakomicie sprawdza się do celów paszowych (ma dobrą zawartość białka i jest odporne na porastanie w kłosach).

CECHY ODPORNOŚCIOWE

Toledo to odmiana krótkosłoma, o wysokości łanu zbliżonej do znanej odmiany Grenado. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wyleganie (ocena 7,8 w badaniach Danko w 2014 r.).

Toledo należy do odmian odpornych na warunki zimowe, co jest szczególnie ważne w przypadku odmian półkarłowych. Jej zimotrwałość, badaną w warunkach polskich, oceniono na 5,5 w skali dziewięciostopniowej (wyższa wartość oznacza wyższą odporność). Istotnie, w warunkach trudnej zimy 2015/2016 oceny te zostały potwierdzone. Jest to jedna z lepszych ocen, porównując nawet odmiany zarejestrowane w Polsce.

Toledo, choćby z racji rejestracji na Wyspach Brytyjskich, ma bardzo dobrą odporność na choroby – szczególnie choroby podstawy źdźbła, mączniaka, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów. Można więc w zwalczaniu tych jednostek chorobowych zastosować mniej kosztowne zabiegi chemiczne, a będą one bardzo skuteczne.

Norma wysiewu

340–360 ziaren/m2

PODSUMOWANIE

Toledo to odmiana, która szczególnie dobrze sprawdza się w warunkach uprawy intensywnej. Bardzo dobrze prezentuje się na polu ze względu na ponadprzeciętnej wielkości, bardzo efektowne kłosy. Jest rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

 

  MAPA. Plonowanie odmiany Toledo w 6 lokalizacjach wg DANKO.

  WYKRES. Odporność na choroby odmiany Toledo – porównanie ze wzorcową odmianą Tomko.

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały