TRIBEN SUPER 50 SG

SUBSTANCJA CZYNNA: tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg).

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary

FORMULACJA: SG - środek w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

CECHY PRODUKTU

 • Znana i ceniona substancja aktywna tribenuron metylu w nowoczesnej łatwo rozpuszczalnej formulacji
 • Bardzo skuteczny w zwalczaniu chabra bławatka i innych chwastów dwuliściennych
 • Doskonały komponent oprysków opartych o mieszaniny

ZWALCZANE AGROFAGI

#chaber bławatek #gwiazdnica pospolita #jasnota purpurowa #jasnota różowa #komosa biała #maruna bezwonna #ostrożeń polny #przetacznik polny #tasznik pospolity #tobołki polne.

O PRODUKCIE

Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Triben Super 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie. Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. 

WRAŻLIWOŚĆ CHWASTÓW

 

Zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)

 • chwasty wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.
 • chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha:fiołek polny, przytulia czepna.
 • chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity.
 • chwasty średnio wrażliwe w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny.
 • chwasty średnio odporne w dawce 30 g/ha: przytulia czepna, tobołki polne.

Zboża jare (jęczmień jary)

 • chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tasznik pospolity.
 • chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna.
 • chwasty wrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha.
 • W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek Triben Super 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).
 • W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej) w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym środek Triben Super 50 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC w dawkach: Triben Super 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha

  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

JĘCZMIEŃ JARY

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha.
 • W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek Triben Super 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent + w dawce 0,05 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
TRIBEN SUPER 50 SG

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały