TRISTAR 50 SG

SUBSTANCJA CZYNNA: tribenuron metylu (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary

FORMULACJA: SG - środek w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

pszenica ozima, pszenżyto ozime:
#chaber bławatek, #gwiazdnica pospolita, #jasnota purpurowa, #jasnota różowa, #komosa biała, #maruna bezwonna, #ostrożeń polny, #przetacznik polny, #tasznik pospolity, #tobołki polne, #fiołek polny, #przytulia czepna;

jęczmień jary:
#chaber bławatek, #gwiazdnica pospolita, #maruna bezwonna, #tasznik pospolity, #fiołek polny, #jasnota różowa, #komosa biała, #tobołki polne, #przytulia czepna

O PRODUKCIE

Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym.

DZIAŁANIE

Tristar 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym. Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie. Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2 - 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.

KIEDY STOSOWAĆ I W JAKICH DAWKACH?

ZBOŻA OZIME 1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha.
 • W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek Tristar 50 SG w dawce 40 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.
 • Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia (widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).
 • W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej) w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym środek Tristar  50 SG można stosować łącznie ze środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w 3 dawkach:
  - Tristar 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha lub
  - Tristar 50 SG w dawce 25 g/ha + FLUROHERB 200 EC w dawce 0,35 l/ha lub
  - Tristar 50 SG w dawce 25 g/ha + HERBISTAR 200 EC w dawce 0,35 l/ha.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  ZBOŻA JARE 2. JĘCZMIEŃ JARY

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 – 30 g/ha.
 • W celu zwiększenia skuteczności zwalczania komosy białej i przytulii czepnej środek Tristar 50 SG w dawce 30 g/ha można stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent + w dawce 0,05 l/ha.
 • Środek stosować od początku fazy krzewienia do fazy pierwszego kolanka (od fazy BBCH 20 do fazy BBCH 31).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
TRISTAR 50 SG

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały