WAPNIAK KOSZELOWSKI

O PRODUKCIE

Wapniak Koszelowski poprawia właściwości gleby poprzez zwiększenie wartości pH, a poza wapniem dostarcze jej także niezbędny zestaw mikroelementów. Dzięki wysokiej reaktywności, nieporównywalnej z innymi środkami wapnującymi, natychmiast poprawia przyswajalność składników pokarmowych oraz znacząco wpływa na efektywność wykorzystania nawozów mineralnych. Powoduje to radykalną zwyżkę plonów uprawnych.

Jak stosować?

Wapniak Koszelowski stosuje się do nawożenia upraw polowych, warzywnych, sadowniczych, szklarniowych, użytków zielonych, kwiatów i trawników. W uprawach polowych odpowiednim terminem stosowania jest nawożenie na ściernisko. Uprawki pożniwne zapewnią dobre wymieszane nawozu z warstwą orną gleby. Wapniak Koszelowski można również zastosować jesienią pod orkę przedzimową oraz wczesną wiosną.

Jak dawkować?

gleby bardzo kwaśne kwaśne lekko kwaśne
bardzo lekkie 900 (kg/ha) 500 300
lekkie 1100 800 400
średnie 1300 1000 500
ciężkie 1500 1100 700
użytki zielone 900 700 300

Wapniak Koszelowski jest produktem naturalnym, uzyskiwanym z własnych złóż kredowych. Wytwarzany jest w oparciu o wysoko wartościową kredę przetworzoną do postaci granulatu przy udziale wody. Wysoką rozpuszczalność granulowany wapniak koszelowski uzyskuje dzięki użyciu do jego produkcji specjalnego rodzaju węglanu wapnia (CaCO3). W przyrodzie występuje wiele węglanów wapnia różniących się formą geologiczną, wiekiem, właściwościami fizycznymi i wynikającą z tych cech rozpuszczalnością. Najmłodszą, nie skrystalizowaną formą węglanu wapnia jest kreda, która zawiera 95% CaCO3. Jej rozpuszczalność w środowisku kwaśnym przekracza 95% już w pierwszym roku nawożenia.

WAPNIAK KOSZELOWSKI

SKŁAD NAWOZU

Skład chemiczny

potas (K) 163 mg/kg
fosfor (P) 164
żelazo (Fe) 443
cynk (Zn) 54
mangan (Mn) 218
bor (B) 128
molibden (Mo) 40
Produkty Siedziba Oddziały