WĘGIEL

O PRODUKCIE

JAKOŚĆ

Płukany i zawsze suchy, Węgiel GrandFarm wyróżniają wysokie parametry i najwyższa jakość. Jest idealny do kotłów retortowych w domach jednorodzinnych.

Zapewnia maksymalny komfort palenia.

Wydajność

EKOLOGICZNOŚĆ

Węgiel wyróznia znikoma zawartość substancji niepalnych.

Ze względu na niską emisje substancji szkodliwych do atmosfery traktowany jest jako paliwo ekologiczne, spełniające surowe normy europejskie. 

Nisko emisyjny w pełni ekologiczny węgiel o śladowej zawartości popiołu do 3%. Ze względu na wysoką czystość węgiel jest przyjazny dla środowiska, a powstały popiół wolny jest od substancji toksycznych. 

Popiół

PARAMETRY

SPIEKALNOŚĆ RI 0-2
ZAWARTOŚC POPIOŁU 3%
ZAWARTOŚĆ SIARKI max 0,23%
UZIARNIENIE 8-25 mm
POZIOM WILGOTNOŚCI max 8%
WARTOŚĆ OPAŁOWA 28 MJ/Kg

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI 

  • Bardzo niska zawartośc siarki
  • Znikoma ilośc substancji niepalnych
  • Nie tworzy spieków
  • Pozostawia minimalną ilość popiołu
  • Pozwala ograniczyć stratę kominową
  • Spalenie jest praktycznie bezdymne
  • Nie zanieczyszcza kotła i przewodów spalinowych
  • Nie tworzy zawiesiny smogowej
  • Pakowany w worki z mikro-wentylacją
Produkty Siedziba Oddziały