YARALIVA™ CALCINIT™ FLAKES

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Rozpuszczalna saletra wapniowa w formie płatków, przeznaczona do sporządzania roztworów wodnych stosowanych w fertygacji i nawożeniu pozakorzeniowym.

CO WYRÓŻNIA YARALIVA™ CALCINIT™ FLAKES?
  • brak otoczki, wysoka czystość i doskonała rozpuszczalność – bezpieczeństwo stosowania bez ryzyka zatykania kroplowników i dyszy opryskiwaczy;
  • brak matali ciężkich i substancji fitotoksycznych – gwarancja bezpieczeństwa dla roślin i ludzi;
  • wpływ na wielkość plonu – szybko działająca, saletrzana forma azotu jest przyswajana zaraz po zastosowaniu;
  • wysoka zawartość natychmiast dostępnego wapnia – wpływa na zdrowy rozwój systemu korzeniowego, poprawia wygląd, smak, jędrność, trwałość pozbiorczą kwiatów i właściwości przechowalnicze warzyw i owoców, zmniejsza ich podatność na choroby grzybowe oraz uszkodzenia podczas transportu;
  • pozytywny wpływ na strukturę podłoża i stabilizację odczynu w środowisku korzeniowym.
ZALECENIA STOSOWANIA 

Nawożenie pozakorzeniowe: jednorazowa dawka nawozu: 5 – 10 kg na ha w zależności od gatunku, celu stosowania oraz fazy rozwojowej uprawy. Zabieg wykonywać najlepiej rano lub wieczorem unikając okresów intensywnej operacji słonecznej i wysokiej temperatury.

Uprawy pod osłonami: nawożenie pozakorzeniowe – roztwór do opryskiwania przygotowujemy poprzez rozpuszczenie 0,3–1 kg nawozu w 100 litrach wody (w zależności od gatunku i fazy rozwojowej). Zabieg wykonywać z dodatkiem zwilżacza w taki sposób, aby ciecz dokładnie pokryła organ rośliny, który chcemy zaopatrzyć w wapń; najlepiej rano lub wieczorem unikając okresów intensywnej operacji słonecznej i wysokiej temperatury.

Fertygacja: rośliny podlewamy w zależności od gatunku i fazy rozwojowej wodnym roztworem nawozu o stężeniu 0,01–0,2% (0,1–2 kg/1000 litrów roztworu). W przypadku sporządzania roztworów stężonych YaraLiva™ Calcinit™ Flakes należy rozpuszczać w innym zbiorniku niż nawozy zawierające fosforany i siarczany.

YARALIVA™ CALCINIT™ FLAKES

SKŁAD NAWOZU

Właściwości fizykochemiczne
azot całkowity  15,2% N, w tym 14,5% N-NO3, 0,7% N-NH4
wapń 27,5% CaO (19% Ca)
rozpuszczalność (w 20°C) 2000 g/l wody
EC (1 g/l w 25°C) 1,2 mS/cm
pH (10% roztworu) 6-7
Produkty Siedziba Oddziały