CHOWACZ BRUKWIACZEK

Chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych o długości od 3,2 do 4 mm. Ciało i pokrywy jednolicie szare, bez plamek, nogi długie silnie zbudowane. Jaja składane są do otworów wygryzionych w młodych częściach
łodyg, najczęściej około 1 cm poniżej wierzchołka pędu. Larwa biało-żółta z ciemniejszą głową, beznoga, długości 7 mm. Larwy żerują gromadnie, co objawia się zahamowaniem wzrostu rośliny, a następnie
wyginaniem i pękaniem łodyg. Przepoczwarczają się w glebie na głębokości od 2 do 8 cm, a pojawiające się po 14 do 20 dniach chrząszcze zimują tam do wczesnej wiosny. Masowy pojaw chowacza brukwiaczka
ogranicza stosowanie izolacji przestrzennej między uprawami warzyw kapustnych a rzepakiem, rzepikiem i innymi roślinami krzyżowymi.

Pojawienie się tego szkodnika zależne jest od występujących warunków pogodowych, w tym przede wszystkim temperatury powietrza. Jako graniczne przyjmuje się trzy noce z temperaturą powietrza powyżej 7°C. Od tego momentu żerowanie szkodników wzmaga się, powodując straty w plantacji. Zabieg wykonujemy po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. Dzięki potrójnemu działaniu: kontaktowemu, wgłębnemu oraz gazowemu, mieszanina polecanych produktów DELCAPS 050 CS i PYRIFOS 480 EC skutecznie zwalczy te szkodniki.

Formulacja mikrokapsuł (CS) preparatu DELCAPS 050 CS przedłuża działanie kontaktowe o kilka godzin w porównaniu do zwykłych pyretroidów. Za zabezpieczenie plantacji w dłuższym okresie odpowiedzialny jest PYRIFOS 480 EC, który poza działaniem na układ nerwowy owadów, atakuje również ich układ oddechowy.


Próg ekonomicznej szkodliwości:

  • 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu kolejnych 3 dni
  • lub od 2 do 4 chrząszczy na 25 roślinach.
Objawy żerowania chowaczy łodygowych, fot. Paweł Talbierz

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

Polecane produkty