ADIUNKT 500 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: diflufenikan (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,12%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenżyto ozime

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

ADIUNKT 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

ADIUNKT 500 SC pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów. Działaniu środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Dawka 0,24 l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia
Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna.
Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, miotła zbożowa.
Chwasty odporne: mak polny

Dawka 0,30 l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia.
Chwasty średniowrażliwe: maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna.
Chwasty średnioodporne: chaber bławatek, mak polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24 – 0,3 l/ha
  • Termin stosowania:
    Zabieg wykonywać w fazie od 4 liścia do końca wegetacji jesiennej, ale nie później niż do końca fazy 3 węzła krzewienia (BBCH 14-23).
  • Zalecana ilość wody : 200-300 l/ha
  • Zalecane opryskiwanie : średniokropliste
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ADIUNKT 500 SC
Produkty Siedziba Oddziały