CEVINO 500 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#miotła zbożowa #stokłosa bezostna #życica trwała #rumian polny. 

O PRODUKCIE

Cevino 500 SC to koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

Jak działa środek chwastobójczy CEVINO 500 SC? 

Herbicyd CEVINO 500 SC to środek ochrony roślin przeznaczony do jesiennego zwalczania chwastów w uprawie pszenicy ozimej. Działa doglebowo lub nalistnie. Skuteczność osiąga poprzez kontakt i wnikanie substancji czynnej do roślin, co prowadzi do ich uszkodzenia i zahamowania wzrostu.

Herbicyd CEVINO 500 SC –  substancja czynna 

Substancją czynną w herbicydzie CEVINO 500 SC jest fluroksypyr. Jest to związek chemiczny, który działa na chwasty dwuliścienne, m.in. na fiołka polnego, gwiazdnicę pospolitą, przytulię czepną i inne.

Jak stosować środek na chwasty w zbożu CEVINO 500 SC? 

Zwalczanie chwastów w zbożach z CEVINO 500 SC stosuje się doglebowo lub nalistnie, przeważnie jesienią. Herbicyd na pszenicę ozimą CEVINO 500 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Oprysk na chwasty w zbożach CEVINO 500 SC – dawkowanie

PSZENICA OZIMA

Stosowanie przedwschodowe:

1. Środek stosowany pojedynczo w dawkach: 0,24–0,3 l/ha

miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała

2. Środek stosowany w mieszaninie: Cevino 500 SC 0,24-0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stokłosa bezostna, życica trwała, chaber bławatek, wyczyniec polny, chaber bławatek. 

Stosowanie powschodowe:

1. Środek stosowany pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha

miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała, rumian polny. 

2. Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,35 l/ha 

miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała, gwiazdnica pospolita.

3. Środek stosowany w mieszaninie:- Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała, samosiewy rzepaku, wyczyniec polny.

4. Środek stosowany w mieszaninie: Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20 SG 15 g/ha

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała, ostróżeczka polna, samosiewy rzepaku, wyczyniec polny. 


Terminy stosowania: Środek na chwasty w pszenicy ozimej można zastosować w jednym z następujących terminów:

1. jesienią, przedwschodowo (BBCH 00–09)

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,3 l/ha

W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka Cevino 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC w następujących dawkach:

Cevino 500 SC 0,24 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha
lub
Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha


2. jesienią, powschodowo od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia zboża (BBCH 11–20).

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,35 l/ha

W celu zwiększenia skuteczności środka na chwast w zbożach zaleca się stosowanie Cevino 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach:
Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha

lub w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC i środkiem Galmet 20 SG w następujących dawkach:
Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20 SG 15 g/ha

 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

zwalczanie chwastów w zbożach

herbicyd na chwasty w zbożu

Z czym można mieszać herbicyd na chwasty CEVINO 500 SC? 

Środek na chwasty dwuliścienne i jednoliścienne CEVINO 500 SC można stosować w mieszankach z innymi środkami ochrony roślin, takimi jak Saper 500 SC, Adiunkt 500 SC, czy Herubin 500 SC, a także Fundamentum 700 WG (zawierający substancję czynną – tribenuron metylowy, florasulam oraz metsulfuron metylu).

W jakich warunkach stosować CEVINO 500 SC? 

 • Oprysk na chwasty w zbożach z użyciem CEVINO 500 SC najlepiej wykonać na rośliny znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, w okresie kiełkowania lub krótko po ich wschodach (w fazie siewek), na dobrze uprawioną, bez grud glebę.
 • Środka chwastobójczego CEVINO 500 SC nie należy stosować na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.

W jakiej temperaturze można stosować oprysk na chwasty w zbożach CEVINO 500 SC?

Herbicyd na chwasty w pszenicy ozimej CEVINO 500 SC zaleca się stosować w temperaturze 10–20°C. 

W jakich uprawach można stosować środek CEVINO 500 SC? 

CEVINO 500 SC stosowany jest do zwalczania chwastów w uprawie pszenicy ozimej.

Środek na chwasty w pszenicy CEVINO 500 SC – opinie 

Herbicyd na dwuliścienne i jednoliścienne chwasty w pszenicy CEVINO 500 SC to skuteczny i sprawdzony przez rolników preparat. Potwierdzają to liczne opinie producentów rolnych.

Jakie chwasty zwalcza CEVINO 500 SC? 

Herbicyd na zboże CEVINO 500 SC zwalcza chwasty dwuliścienne i jednoliścienne. Możemy je podzielić w następujący sposób:

Chwasty wrażliwe:

 • miotła zbożowa, 
 • stokłosa bezostna, 
 • życica trwała. 

Chwasty średniowrażliwe:

 • rumian polny,

Chwasty średnio odporne: 

 • gwiazdnica pospolita, 
 • samosiewy rzepaku. 

Ile kosztuje CEVINO 500 SC?

Cena CEVINO 500 SC może się różnić w zależności od dostawcy i opakowania. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć u sprzedawców środków ochrony roślin w zakładce – Kontakt.

Gdzie kupić CEVINO 500 SC? 

CEVINO 500 SC jest dostępny u dystrybutorów środków ochrony roślin. Dane kontaktowe do przedstawicieli handlowych Chemirol znajdują się w zakładce – Kontakt.

CEVINO 500 SC

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały