CEVINO 500 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 500 g/l (42,3 %)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

ZWALCZANE AGROFAGI

#miotła zbożowa #stokłosa bezostna #życica trwała #rumian polny. 

O PRODUKCIE

Cevino 500 SC to koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do jesiennego zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych w tym miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY


Flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Pozostaje aktywny w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek.

Stosowanie przedwschodowe:
1. Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha

miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała

2. Środek stosowany w mieszaninie: Cevino 500 SC 0,24-0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, miotła zbożowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, stokłosa bezostna, życica trwała, chaber bławatek, wyczyniec polny. 

Stosowanie powschodowe:
1. Środek stosowanych pojedynczo w dawkach: 0,24-0,3 l/ha

miotła zbożowa, stokłosa bezostna, życica trwała, rumian polny. 

2. Środek stosowany pojedynczo w dawce 0,35 l/ha 

miotła zbożowa, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała, gwiazdnica pospolita.

3. Środek stosowany w mieszaninie:- Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała, samosiewy rzepaku, wyczyniec polny.

4. Środek stosowany w mieszaninie:- Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha + Galmet 20 SG 15 g/ha

fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rumian polny, stokłosa bezostna, życica trwała, ostróżeczka polna, samosiewy rzepaku, wyczyniec polny. 

PSZENICA OZIMA


Terminy stosowania: Środek zastosować w jednym z następujących terminów:
1. jesienią, przedwschodowo (BBCH 00 - 09)

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,3 l/ha

W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka Cevino 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC w następujących dawkach:
Cevino 500 SC 0,24 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha
lub
Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha


2. jesienią, powschodowo od fazy pierwszego liścia do początku krzewienia zboża (BBCH 11-20).

  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,24-0,35 l/ha

W celu zwiększenia skuteczności środka zaleca się stosowanie środka Cevino 500 SC w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC/Adiunkt 500 SC/Herubin 500 SC w następujących dawkach:
Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC 0,2 l/ha

lub w mieszaninie ze środkiem Saper 500 SC i środkiem Galmet 20 SG w następujących dawkach:
Cevino 500 SC 0,3 l/ha + Saper 500 SC + Galmet 20 SG 15 g/ha

  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
CEVINO 500 SC

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

OCHRONA HERBICYDOWA ZBÓŻ - RAPORT Z BADAŃ ŚCISŁYCH

Badania wpisują się w poszukiwania strategii antyodpornościowych, a testowane rozwiązania powstały z połączenia substancji aktywnych pochodzących z różnych grup chemicznych. To istotny atut w ochronie herbicydowej zbóż, gdyż w naszym kraju problem odporności na działanie herbicydów związany jest z najpopularniejszym chwastem – miotłą zbożową.

Produkty Siedziba Oddziały