CROPVIT POWER

FORMULACJA: Wysokoazotowy nawóz dolistny wzbogacony o magnez, molibden, tytan oraz nikiel

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

CECHY PRODUKTU

  • wysokoazotowy płynny nawóz dolistny wzbogacony o magnez, molibden, nikiel i tytan,
  • trzy formy azotu bezpieczne dla roślin,
  • skuteczna stymulacja roślin do wzrostu i rozwoju,
  • wspomaga pobieranie składników pokarmowych z gleby,
  • zdecydowanie zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe.

dostępne opakowania


  • 5l


  • 20l

  • 1000l

O PRODUKCIE

Cropvit POWER to płynny, całkowicie bezpieczny nawóz dolistny o wysokiej zawartości azotu (346,8 g/l) i magnezu (41,3 g/l). Wzbogacony o molibden, nikiel oraz tytan.

Produkt przeznaczony do stosowania w uprawach rolniczych, sadowniczych a także warzywniczych.

Nawóz ten efektywnie w szybkim tempie dostarcza roślinom wysoką zawartość azotu i magnezu.

Cropvit POWER doskonale sprawdza się w uprawach, które wykazują zwiększone zapotrzebowanie na azot (okresy intensywnego wzrostu i rozwoju roślin). Stosunek trzech form azotu dostępnych w nawozie nie powoduje poparzeń i jest całkowicie bezpieczny dla roślin.

Cropvit POWER zapewnia prawidłowy rozwój roślin i sprawia, że te lepiej wykorzystują nawożenie doglebowe. Zawarty w nawozie tytan dodatkowo stymuluje rośliny do wzrostu i rozwoju oraz wzmacnia ich odporność na stresy fizjologiczne.

Profilaktyczne stosowanie nawozu w okresie jesienno-wiosennej wegetacji zabezpiecza rośliny przed niedoborem azotu i magnezu, zwiększa plonowanie oraz poprawia parametry jakościowe plonu. Stosując nawóz interwencyjnie w szybkim tempie skutecznie niwelujemy braki składników pokarmowych.

 

SKŁADNIKI POKARMOWE 

 

 

% m/m

g/l

Azot całkowity (N) 

rozpuszczalny w wodzie

26,00

 

 

346,84

Azot azotanowy (NO₃)   

                  

4,60

Azot amonowy (NH₄)

 

2,50

Azot amidowy (NH₂)

 

18,90

Tlenek magnezu (MgO) 

rozpuszczalny w wodzie

3,10

41,35

Molibden (Mo)

rozpuszczalny w wodzie

0,001

0,013

Nikiel (Ni)

rozpuszczalny w wodzie

0,015

0,20

Tytan (Ti)   

rozpuszczalny w wodzie

0,026

0,30

 

TERMINY I DAWKI

Uprawa

Zalecana  liczba zabiegów

Zalecane terminy stosowania

Zalecana dawka (l/ha)

Zalecana ilość cieczy użytkowej (l/ha)


Zboża


2 - 4

Jesień – od fazy 3 liści do spoczynku zimowego.

Wiosna – od fazy ruszenia wiosennej wegetacji do pełnej dojrzałości ziarna.


3,0 - 10,0


200 - 300


Rzepak


2 - 4

Jesień – od fazy 4 liści właściwych do spoczynku zimowego.
Wiosna – od fazy ruszenia wegetacji do fazy kwitnienia.


3,0 - 10,0


200 - 300

Kukurydza

2 - 3

Od fazy 4 liści do technicznej możliwości wykonania zabiegu ze względu na wysokość roślin.

3,0 - 10,0

200 - 300

Buraki

2 - 3

Od fazy 4 liści do okresu zwarcia międzyrzędzi.

3,0 - 10,0

200 - 300

Ziemniaki

2 - 3

Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia. Możliwy zabieg po kwitnieniu.

3,0 - 10,0

200 - 300

Rośliny bobowate

1 - 2

Od wyraźnych wschodów roślin do fazy kwitnienia.

3,0 - 9,0

200 - 300

Drzewa i krzewy owocowe


3 - 4

Profilaktycznie – stosować w całym okresie wegetacji.
Interwencyjnie – w momencie rozpoznania niedoboru, powtórzyć po 14 dniach.


7,0 - 10,0 


400 - 1000

Truskawka

2 - 3

Przed kwitnieniem. Po kwitnieniu. Następny zabieg powtórzyć po 10-14 dniach.

2,0 - 5,0

400 - 1000


Warzywa


2 - 4

2-3 tygodnie po wschodach roślin, w odstępach 10 dniowych.
Nie później niż 14 dni przed zbiorem.


3,0 - 10,0


300 - 500

Łąki i pastwiska


2 - 4

Od fazy ruszenia wegetacji roślin.
Następne zabiegi wykonywać ok 7 dni po każdym pokosie roślin lub wypasie zwierząt. 


3,0 - 10,0


200 - 300

Trawniki, boiska

2 - 4

Od momentu ruszenia wiosennej wegetacji przez cały okres wiosenno-letni w odstępach 14-21 dniowych.

3,0 - 10,0

200 - 300

CROPVIT POWER

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały