CuPROTE

NAZWA HANDLOWA: CuPROTE

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

CuPROTE jest preparatem zawierającym heptaglukonian miedzi.

CuPROTE zalecany jest do stosowania w uprawach roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych.

Preparat jest kompatybilny w mieszaninach ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Wykazuje bardzo wysokie bezpieczeństwo dla roślin oraz wysoką skuteczność w niskich i w wysokich temperaturach.

*Preparat nie powoduje problemów przy sporządzaniu mieszanin zbiornikowych.

 

 

SKŁADNIKI POKARMOWE

 

Miedź (Cu) całkowita skompleksowana i rozpuszczalna w wodzie  7% m/m

Czynnik kompleksujący - kwas heptaglukonowy


 

 

CuPROTE
Produkty Siedziba Oddziały