FRAMEN 75 SG

SUBSTANCJA CZYNNA: tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: kukurydza

FORMULACJA: SG -

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie (SG).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna tifensulfuron metylowy zaliczana jest do grupy 2 (dawnej grupy B).

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Herbicyd zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do blokowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, a w efekcie zahamowania rozwoju i wzrostu chwastów.

Środek jest pobierany głównie przez liście. Pierwsze objawy działania chwastobójczego w postaci przebarwień liści widoczne po kilku dniach od zabiegu. Pełne działanie w ciągu dwóch do czterech tygodni. Środek działa najlepiej na chwasty w fazie od dwóch do sześciu liści.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest ptasi, rdest szczawiolistny, rumianek pospolity, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne,
żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: komosa biała, mak polny, powój polny, rdestówka powojowata, rumian polny.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Kukurydza

Środek stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Framen 75 SG 15 g/ha + Asystent+ w dawce 0,1 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować w fazach od 2 do 8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

FRAMEN 75 SG

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały