GAVIAL 375 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: protiokonazol (związek z grupy triazoli) – 175 g/l (15,61%) azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (17,83%)

RODZAJ ŚRODKA: fungicyd

FORMULACJA: SC

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

dostępne opakowania

  • 1l

  • 5l

O PRODUKCIE

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Rzepak ozimy

zgniliza twardzikowa,
wertycilioza rzepaku (ograniczenie występowania).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy widocznych pierwszych płatków, pąki kwiatowe nadal zamknięte (żółty pąk) do fazy pełni kwitnienia: 50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają (BBCH 59-65).
Liczba zabiegów: 1

czerń krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy pełni kwitnienia: 50% kwiatów na głównym kwiatostanie otwartych, starsze płatki opadają do końca fazy kwitnienia (BBCH 65-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek w ochronie zbóż należy stosować w systemie składającym się z jednego lub dwóch zabiegów w sezonie wegetacyjnym w następującym zakresie i terminach:

System 1. – Zastosowanie środka w zbożach jeden raz w sezonie

Pszenica ozima

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności),
łamliwość źdźbła zbóż i traw, rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy, gdy widoczne jest pięć rozkrzewień do fazy 2. kolanka (BBCH 25-32). W przypadku zwalczania łamliwości źdźbła zaleca się wykonać zabieg od początku fazy strzelania w źdźbło (wzrostu źdźbła) (BBCH 30).
Liczba zabiegów: 1

mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom skuteczności)
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, wiosną, od początku fazy strzelania w źdźbło (wzrostu źdźbła) do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Liczba zabiegów: 1

brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy liścia flagowego do momentu, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 39-49).
Liczba zabiegów: 1

septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pszenżyto ozime

fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni (średni poziom skuteczności),
rizoktonioza zbóż (ostra plamistość oczkowa).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy, gdy widoczne jest pięć rozkrzewień do fazy 2. kolanka (BBCH 25-32).
Liczba zabiegów: 1

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, wiosną, od początku fazy strzelania w źdźbło (wzrostu źdźbła) do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Liczba zabiegów: 1

brunatna plamistość liści, rdza brunatna, rdza żółta zbóż i traw, septoriozy liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy liścia flagowego do momentu, gdy widoczne są pierwsze ości (BBCH 39-49). W przypadku zwalczania septorioz na liściach zabieg można wykonać do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 59).
Liczba zabiegów: 1

septorioza plew, fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary

fuzarioza kłosów
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy widocznych pierwszych ości do początku fazy kłoszenia – szczyt kwiatostanu wyłania się z pochwy, widoczny pierwszy kłosek (BBCH 49-51).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

System 2. – Zastosowanie środka w zbożach dwa razy w sezonie

Pszenica ozima

septorioza paskowana liści pszenicy (średni poziom skuteczności),
mączniak prawdziwy zbóż i traw
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Pszenżyto ozime

mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 1. kolanka do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od końca fazy krzewienia – widoczna maksymalna liczba rozkrzewień do końca fazy kłoszenia – kłos całkowicie widoczny (BBCH 29-59).
Liczba zabiegów: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

1. Zabieg środkiem wykonywać przy temperaturze powietrza powyżej 12°C.
2. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: protiokonazol z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI-DMI, wg FRAC grupa 3) i azoksystrobinę z grupy strobiluryn (inhibitor oddychania komórkowego – inhibitor cytochromu bc1 – fungicydy QoI, wg FRAC grupa 11). W ramach strategii przeciwdziałania rozwojowi odporności w populacjach sprawców chorób zaleca się m.in.:
− stosowanie środka głównie do zabiegów zapobiegawczych,
− niestosowanie środka w dawkach innych niż jest zalecana,
− włączenie do przyjętego programu ochrony środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania (stosowanie przemienne),
− stosowanie innych niż chemiczne metod ochrony przed chorobami, zgodnych zasadami
integrowanej ochrony roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
− Pszenica ozima, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto jare – 35 dni,
− Rzepak ozimy, rzepak jary, słonecznik, soja, mak lekarski, gorczyca biała – 56 dni.

GAVIAL 375 SC
Produkty Siedziba Oddziały