MAKLER PLUS 250 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: azoksystrobina (substancja z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)

RODZAJ ŚRODKA: fungicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica jara, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak ozimy, ziemniak

FORMULACJA: SC - postać stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

ZWALCZANE AGROFAGI

Pszenica ozima, pszenica jara

#mączniak prawdziwy zbóż i traw #brunatna plamistość liści #rdza brunatna pszenicy #septorioza paskowana liści pszenicy #septorioza plew #fuzarioza kłosów #czerń kłosów

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

#rynchosporioza zbóż 

Pszenżyto ozime

#septorioza plew #rdza brunatna

Żyto ozime

#rdza brunatna żyta #rynchosporioza zbóż

Rzepak ozimy

#czerń krzyżowych #szara pleśń #zgnilizna twardzikowa

Ziemniak

#rizoktonioza ziemniaka #alternarioza ziemniaka

Cebula, czosnek, szalotka

#mączniak rzekomy cebuli #alternarioza cebuli #szara pleśń (zgnilizna szyjki)

Fasola szparagowa

#antraknoza fasoli #szara pleśń #zgnilizna twardzikowa #askochytoza

Groch na zielone nasiona

#askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość) #mączniak rzekomy grochu

Kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior

#czerń krzyżowych (alternarioza) #szara pleśń

Marchew

#alternarioza naci marchwi #mączniak prawdziwy baldaszkowatych

Sałata (w uprawie polowej)

#mączniak rzekomy sałaty #szara pleśń #zgnilizna twardzikowa #mączniak prawdziwy

Pomidor (w uprawie polowej)

#zaraza ziemniaka #alternarioza pomidora

Por

#rdza pora #alternarioza pora

Seler korzeniowy

#septorioza selera

Papryka (w uprawie pod osłonami – szklarnie)

#szara pleśń #zgnilizna twardzikowa #mączniak prawdziwy #alternarioza papryki

Sałata (w uprawie pod osłonami)

#szara pleśń #mączniak prawdziwy #mączniak rzekomy sałaty #zgnilizna twardzikowa #rizoktonioza

dostępne opakowania

1 l; 5 l

O PRODUKCIE

Makler Plus 250 SC to fungicyd w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby i organizmy grzybopodobne.

Substancja czynna azoksystrobina należy do grupy 11 wg FRAC.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, fuzarioza kłosów, czerń kłosów

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

rynchosporioza zbóż (średni poziom zwalczania)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Pszenżyto ozime

septorioza plew, rdza brunatna

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Żyto ozime

rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Rzepak ozimy

czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, w fazie kwitnienia rzepaku (BBCH 60-69).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

Ziemniak

rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować przy większym zagrożeniu wystąpienia choroby, np.
w wyniku częstej uprawy ziemniaków na danym polu.
Termin stosowania: środek stosować do opryskiwania pasowego gleby w trakcie wiosennego wysadzania bulw (BBCH 00), używając zamontowanych na sadzarce urządzeń wyposażonych w dwie dysze opryskujące.
Unikać bezpośredniego opryskiwania bulw, by nie opóźniać kiełkowania i wschodów.
Liczba zabiegów: 1.

alternarioza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzewania owoców i nasion (jagody pierwszego owocostanu brązowieją) (BBCH 51-85).
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.

 

Cebula, czosnek, szalotka

mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48).
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

 

Fasola szparagowa

antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy kwitnienia do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 60-72).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

 

Groch na zielone nasiona

askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

 

Kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior

czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.

 

Marchew

alternarioza naci marchwi, mączniak prawdziwy baldaszkowatych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

 

Sałata (w uprawie polowej)

mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 41- 49).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

 

Pomidor (w uprawie polowej)

zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Uwaga:
Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora uprawianego w gruncie (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre lub bezpośrednio po opadach deszczu.

 

Por

rdza pora, alternarioza pora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni.

 

Seler korzeniowy

septorioza selera

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (korzeń osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

 

Papryka (w uprawie pod osłonami – szklarnie)

szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).
Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6 liścia do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 16-89).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

 

Sałata (w uprawie pod osłonami)

szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody).
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).
Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

Chmiel

mączniak rzekomy chmielu (zapobieganie infekcjom wtórnym)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,6 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od zakończenia fazy rozwoju kwiatostanów (BBCH 55).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Cebula, czosnek, szalotka

rdza pora (na cebuli), zgnilizna twardzikowa, plamistości liści powodowane przez Stemphylium vericarium oraz Cladosporium allii-cepa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 4 liścia do końca fazy wykształcania cebul na zbiór (widoczne usychanie szczytu cebuli) (BBCH 14-48).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

 

Fasola szparagowa

rdza fasoli

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej etykiety).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior

bielik krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 6. liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główki osiągają typową wielkość i kształt) (BBCH 16-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

 

Pomidor (w uprawie polowej)

mączniak prawdziwy pomidora

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początek rozwoju pędów bocznych do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (owoce osiągają pełną dojrzałość) (BBCH 21-89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Por

fytoftoroza, plamistości liści powodowane przez Stemphylium vericarium oraz Cladosporium allii-cepa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 6. liścia do końca fazy wzrostu pora (BBCH 16-48).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (z uwzględnieniem zastosowań wymienionych we wcześniejszej części etykiety).
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 12 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Sałata (w uprawie polowej)

rizoktonioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Rośliny zielarskie (w uprawie polowej i w uprawie pod osłonami)

szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza

− uprawa w polu: maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha,
− uprawa pod osłonami: maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,08-0,1% (80-100 ml środka w 100 litrach wody).
Wyższe stężenie stosować w przypadku większego zagrożenia chorobami.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy 4 liścia do końca fazy rozwoju części rośliny przeznaczonej do zbioru (główka osiąga typową wielkość i kształt) (BBCH 14-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Fasola wielkokwiatowa, groch zielony cukrowy

antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza fasoli, askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Bób

askochytoza (zgorzelowa plamistość), plamistość czekoladowa bobu, fuzarioza bobiku, rdza bobu

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od momentu wysunięcia się z liści pierwszych pąków kwiatowych do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Ciecierzyca pospolita, groch zwyczajny siewny, soczewica jadalna, soja uprawiane na suche nasiona

antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Plantacje nasienne bobiku, ciecierzycy pospolitej, grochu zwyczajnego pastewnego, grochu zwyczajnego siewnego, lędźwianu siewnego, łubinu, soczewica jadalnej, soi, wyki, esparcety siewnej, komonicy, koniczyny, lucerny, nostrzyku, seradeli

antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość) (BBCH 17-72).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

 

Plantacje nasienne traw, trawy ozdobne

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistości i rdze liści, zgnilizna  twardzikowa.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Termin stosowania: środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

MAKLER PLUS 250 SC
Produkty Siedziba Oddziały