Aceptir 200 SE

RODZAJ ŚRODKA: insektycyd

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

Środek owadobójczy w formie zawiesino - emulsji, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.
Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczana jest do grupy 4A

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

Ziemniak

Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha
 • Termin stosowania: Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw, od fazy zakrycia 50% międzyrzędzi do fazy pełni kwitnienia (50% kwiatów na pierwszym kwiatostanie jest otwarte) (BBCH 35-65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego występowania szkodnika.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy

Słodyszek rzepakowy

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,25 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać w momencie nalotu szkodnika na plantację od fazy zwartego kwiatostanu do fazy pełni kwitnienia rzepaku (BBCH 55-65). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12-0,25 l/ha
 • Termin stosowania: środek stosować w fazie kwitnienia od 20% otwartych kwiatów na głównym kwiatostanie do końca fazy kwitnienia (BBCH 62-69). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego nalotu szkodnika na plantację.
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jabłoń

Mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
 • Termin stosowania: zabieg wykonywać od końca fazy kwitnienia do początku zawiązywania owoców, gdy owoce osiągają wielkość do 10 mm (BBCH 69-71)
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 700-750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Owocówka jabłkóweczka

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: środek stosować od końca fazy kwitnienia, do fazy gdy średnica owoców dochodzi do 40 mm, owoc podnosi się (BBCH 69-74)
 • Liczba zabiegów: 1-2 odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
 • Zalecana ilość wody: 700-750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Rzepak jary


Chowacz podobnik, chowacz czterozębny, pryszczarek kapustnik, słodyszek rzepakowy, gnatarz rzepakowiec, mszyce

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 - 0,3 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wzrostu międzywęźli do momentu kiedy 20% łuszczyn osiągnęło ostateczną wielkość (BBCH 30 – 72)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Wiśnia i czereśnia

Nasionnica trześniówka

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać w momencie licznego pojawu muchówek i masowego składania jaj.
 • Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81).
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha
 • Termin stosowania: Opryskiwać w momencie po pojawieniu się kolonii mszyc. Zabieg wykonywać od momentu, gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości do początku dojrzewania, wybarwiania się owoców (BBCH 79-81)
 • Liczba zabiegów: 1
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1

Orzech włoski

Mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od początku rozwoju kwiatostanów do połowy fazy kwitnienia (fazach BBCH 50 – 65)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Leszczyna (orzech laskowy)

Mszyce, słonkowiec (słonik) orzechowiec, dłużynka leszczynówka, misecznik śliwowy, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją: od fazy pierwszego liścia do połowy fazy kwitnienia (BBCH 11 – 65)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 200 - 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Grusza

Mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo-babkowa

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 - 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od końca kwitnienia do fazy dojrzałości owoców do zbioru (BBCH 69 – 87)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Śliwa

Mszyce, Owocnice śliwowe, Owocówka śliwkóweczka, misecznik śliwowy

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 - 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości konsumpcyjnej owoców (BBCH 11 – 89)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Tytoń

Wciornastek tytoniowiec, mszyce

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do dojrzałości 50% nasion (BBCH 11 – 85)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pomidor pod osłonami, Papryka pod osłonami, Oberżyna pod osłonami

(w przypadku wymienionych zastosowań, środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża)

Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce, zmienniki, pchełki

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
  0,3 l/ha (jednokrotne stosowanie w sezonie)
  0,2 l/ha (dwukrotne stosowanie w sezonie)
 • Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,24 - 0,3 l/ha
 • Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,12 - 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją od fazy pierwszego liścia do pełnego wybarwienia owoców (BBCH 11 – 89)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1-2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 20 dni
 • Zalecana ilość wody:
 • Jednokrotne stosowanie w sezonie: 600 - 750 l/ha
 • Dwukrotne stosowanie w sezonie: 300 - 500 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rośliny szkółkarskie ozdobne oraz rośliny szkółkarskie leśne, odnowienia, zalesienia oraz plantacje nasienne drzew leśnych.

Mszyce, skoczogonki, krobik modrzewiowiec

 • Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
  0,25 l/ha jednokrotne stosowanie w sezonie,
  0,2 l/ha dwukrotne stosowanie w sezonie
 • Zalecana dawka dla jednokrotnego zastosowania: 0,2 - 0,25 l/ha
 • Zalecana dawka dla dwukrotnego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Wierzba energetyczna, wierzba purpurowa (wiklina)

Mszyce, rynnica topolowa i wierzbowa, jątrewka pospolita i wiklinówka, niekreślanka wierzbówka, pryszczarki

 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha
 • Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwinięcia pierwszego liścia (BBCH 11-69).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni
 • Zalecana ilość wody: 200 – 750 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Aceptir 200 SE

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka
Produkty Siedziba Oddziały