AMBROSSIO 500 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 500 g/l (45,4%)

RODZAJ ŚRODKA: fungicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, rzepak ozimy

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

CECHY PRODUKTU

 • zapewnia ochronę przed chorobami liści i kłosów
 • niezwykle skuteczny w ochronie plantacji przed rdzą
 • wyróżnia się wysoką skutecznością w walce z grzybami z rodzaju Fusarium
 • działa zapobiegawczo i interwencyjnie
 • doskonały komponent do mieszanin fungicydowych
 • w rzepaku ozimym zwalcza suchą zgniliznę roślin kapustnych, czerń krzyżowych i cylindrosporiozę
 • wpływa na regulację pokroju roślin rzepaku

ZWALCZANE AGROFAGI

PSZENICA OZIMA

#mączniak prawdziwy zbóż i traw, #rdza brunatna pszenicy, #septorioza paskowana liści pszenicy, #septorioza plew

PSZENŻYTO OZIME

#mączniak prawdziwy #zbóż i traw, #rdza brunatna, #septorioza plew, #septorioza liści

ŻYTO OZIME

#mączniak prawdziwy zbóż i traw, #rdza brunatna żyta

JĘCZMIEŃ JARY

#mączniak prawdziwy zbóż i traw, #plamistość siatkowa jęczmienia, #rdza jęczmienia

 RZEPAK OZIMY 

#cylidrosporioza, #czerń krzyżowych, #rsucha zgnilizna krzyżowych 

 

dostępne opakowania

 • 1l

 • 5l

O PRODUKCIE

Ambrossio 500 SC jest fungicydem w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do ochrony pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia jarego oraz rzepaku ozimego przed chorobami.

Jak działa środek grzybobójczy Ambrossio 500 SC?

Ambrossio 500 SC to fungicyd o działaniu układowym, stworzony do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego. Jest skutecznym środkiem ochrony przed chorobami grzybowymi.

Ambrossio 500 SC – substancja czynna

W skład fungicydu Ambrossio 500 SC wchodzi tebukonazol, czyli substancja czynna z grupy triazoli - 500 g/l (45,4%).

Jak stosować fungicyd Ambrossio 500 SC?

Środek Ambrossio 500 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. 

Ambrossio 500 SC – dawkowanie

PSZENICA OZIMA

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Środek Ambrossio 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Porter 250 EC/ Dafne 250 EC lub środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC
w następujących dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC 250 EC 0,3 l/ha,
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33–59). Środek stosować nie częściej
niż 1–2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni.

W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33–41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 49–59).

Uwaga!

W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w wyżej wymienionych mieszaninach zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PSZENŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, septorioza liści

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Środek Ambrossio 500 SC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 4. kolanka (BBCH 34) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu
(BBCH 57). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 4. kolanka
(BBCH 34) do fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości (BBCH 49) do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 70% kwiatostanu
(BBCH 57).

Uwaga!

W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w mieszaninie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia –
50% widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŻYTO OZIME

mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Środek Ambrossio 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 33-59). Środek stosować nie częściej
niż 1–2 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do fazy początku grubienia pochwy liściowej
(BBCH 33–41), drugi natomiast od początku do zakończenia fazy kłoszenia (BBCH 51–59).

Uwaga!

W przypadku łącznego stosowania środka Ambrossio 500 SC w mieszaninie środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 50%
widocznego kwiatostanu (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

JĘCZMIEŃ JARY

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha

Środek Ambrossio 500 SC można również stosować łącznie ze środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od fazy 3. kolanka do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 33–56). Środek stosować nie częściej niż 12 razy w sezonie, w odstępie co 21 dni. W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów pierwszy zabieg zaleca się wykonać od fazy 3. kolanka do
fazy początku grubienia pochwy liściowej (BBCH 33–41), drugi natomiast od fazy widocznych pierwszych ości do fazy po pełni kłoszenia, gdy odsłania się 60% kwiatostanu (BBCH 49–56).

Uwaga!

W przypadku łącznego stosowania środka Ambroosio 500 SC w mieszaninie środkiem Propico 250 EC/Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC zabieg wykonać najpóźniej do połowy fazy kłoszenia – 40%
widocznego kwiatostanu (BBCH 54).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni
Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

RZEPAK OZIMY

Środek grzybobójczy Ambroosio 500 SC w uprawie rzepaku ozimego można stosować według jednego z trzech podanych poniżej schematów.

Schemat 1 (dwa zabiegi – jesień i wiosna)

czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy roślin kapustnych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych.

pierwszy zabieg (jesień):

środek Ambrossio 500 SC należy stosować łącznie ze środkiem Porter 250EC/ Dafne 250 EC w następujących dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,4 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC 0,3 l/ha

drugi zabieg (wiosna):

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać od fazy trzeciego liścia do fazy siódmego liścia (BBCH 13-17). Drugi zabieg wykonać od fazy początku wydłużania pędu do fazy rozwojowej pąków
kwiatowych - widoczne pojedyncze pąki kwiatowe (BBCH 30-55) lub od fazy początku kwitnienia do końcowej fazy kwitnienia (BBCH 61-68). Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po
zauważeniu pierwszych objawów chorób.

Liczba zabiegów: 2

Schemat 2 (dwa zabiegi – jesień i wiosna)

czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania)

pierwszy zabieg (jesień):

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Ambrossio 500 SC 0,4 l/ha

drugi zabieg (wiosna):

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób. Pierwszy zabieg wykonać jesienią od fazy pierwszego liścia do fazy ósmego liścia
(BBCH 11-18). Drugi zabieg wykonać wiosną w fazie wzrostu pędu głównego od widocznego drugiego międzywęźla do fazy widocznych dziewięciu lub więcej międzywęźli (BBCH 32-39). Środek stosować
zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.

Liczba zabiegów: 2

Schemat 3 (jeden zabieg – wiosna)

czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, cylindrosporioza roślin krzyżowych

Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Ambrossio 500 SC 0,5 l/ha

Środek Ambrossio 500 SC do zwalczania ww. chorób można również stosować łącznie ze środkiem Porter 250 EC/ Dafne 250 EC w następujących w dawkach:
Ambrossio 500 SC 0,25 l/ha + Porter 250 EC/ Dafne 250 EC 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób, wiosną, od fazy widocznego 1-ego międzywęźla do pojawienia się pąków kwiatowych
(BBCH 31–51).

Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 (1 zabieg jesienią i 1 zabieg wiosną).

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!

Zastosowanie środka Ambrossio 500 SC zapobiega nadmiernemu wyrastaniu roślin (ograniczenie wzrostu elongacyjnego pędu głównego) i przez to poprawia pokrój roślin rzepaku.

Kiedy stosować fungicyd Ambrossio 500 SC?

Terminy stosowania środka grzybobójczego Ambrossio 500 SC  zależą od fazy rozwojowej roślin. Szczegółowo zostało to opisane w etykiecie produktu oraz ulotce zawartej na stronie.

W jakich warunkach stosować Ambrossio 500 SC?

W trakcie aplikacji środka Ambrossio 500 SC należy szczególnie zadbać o to, aby:

 • unikać rozprzestrzeniania cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
 • eliminować możliwość nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek ten zawiera substancję czynną z grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosyntezy steroli - inhibitory demetylacji, SBI- DMI, według klasyfikacji FRAC grupa 3). W ramach strategii zarządzania odpornością zaleca się przestrzeganie kilku kluczowych zasad, takich jak:

 • unikanie stosowania środka w dawkach niższych niż zalecane,
 • przestrzeganie maksymalnej dozwolonej liczby zabiegów w sezonie przy użyciu tego środka,
 • w przypadku konieczności kolejnych zabiegów zaleca się użycie różnych środków grzybobójczych, zawierających substancje czynne z innych grup, o odmiennych mechanizmach działania.

W jakiej temperaturze stosować fungicyd Ambrossio 500 SC?

Środek na choroby grzybowe roślin Ambrossio 500 SC powinien być stosowany w temperaturze powietrza powyżej 12°C.

W jakich uprawach można stosować środek Ambrossio 500 SC?

Ambrossio 500 SC można stosować w różnych uprawach, takich jak:

 • rzepak ozimy, 
 • pszenica ozima, 
 • pszenżyto ozime, 
 • żyto ozime, 
 • jęczmień jary.

Czy można mieszać Ambrossio 500 SC z innymi środkami chemicznymi?

Środek grzybobójczy na rzepak i zboża Ambrossio 500 SC można mieszać z innymi środkami chemicznymi, jak np. Porter 250 EC, Dafne 250 EC, Propico 250 EC, Joga 250 EC, Weto 250 EC, Ares 250 EC, zgodnie z zaleceniami na etykiecie.

Ambrossio 500 SC – opinie

Opinie na temat Ambrossio 500 SC są pozytywne, użytkownicy chwalą jego skuteczność w zwalczaniu chorób grzybowych.

Zalety środka Ambrossio 500 SC

 • Skuteczność w zwalczaniu różnych chorób grzybowych.
 • Możliwość stosowania w różnych fazach rozwojowych roślin.
 • Zastosowanie zapobiegawcze i interwencyjne.

Jakie choroby grzybowe zwalcza Ambrossio 500 SC?

Ambrossio 500 SC skutecznie zwalcza takie choroby grzybowe jak: 

 • czerń krzyżowych, 
 • mączniak prawdziwy roślin kapustnych,
 • sucha zgnilizna kapustnych, 
 • cylindrosporioza, 
 • rdza brunatna pszenicy, 
 • rdza brunatna żyta,
 • rdza jęczmienia,
 • septorioza plew, 
 • septorioza liści, 
 • mączniak prawdziwy zbóż i traw, 
 • plamistość siatkowa jęczmienia.

Ambrossio 500 SC – etykieta

Zalecane dawki, terminy stosowania, ilość wody do stosowania i inne informacje znajdują się na etykiecie produktu.

Ile kosztuje fungicyd na zboża i rzepak Ambrossio 500 SC?

Cena produktu może się różnić w zależności od regionu i dostawcy. Aktualne ceny można sprawdzić u lokalnych dystrybutorów.

Gdzie kupić fungicyd Ambrossio 500 SC?

Ambrossio 500 SC można go zakupić w sklepach rolniczych oraz punktach specjalizujących się w sprzedaży środków ochrony roślin firmy Chemirol. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawicieli handlowych fimry Chemirol. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt

Dostępne opakowania fungicydu Ambrossio 500 SC

Ambrossio 500 SC dostępny jest w opakowaniach 1 l i 5 l.

Jaki jest okres karencji przy używaniu środka Ambrossio 500 SC?

Okres karencji preparatu Ambrossio 500 SC może się różnić w zależności od uprawy i wygląda następująco:

W przypadku stosowania środka Ambrossio 500 SC pojedynczo:

 • pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego – 35 dni,
 • rzepak ozimy – 68 dni.

W przypadku stosowania środka Ambrossio 500 SC w mieszaninach:

 • pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego oraz jęczmienia jarego – 67 dni,
 • rzepak ozimy – 68 dni.
AMBROSSIO 500 SC

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały