Bakto ProFOS

SUBSTANCJA CZYNNA: Bakterie Bacillus w koncentracji ≥1 000 000 000 jtk/ml

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenica jara, żyto, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies, kukurydza, rzepak ozimy, rzepak jary, burak cukrowy, ziemniak, warzywa, bobik, groch, łubin, soja, bób,, rośliny sadownicze

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania

 

Materiały do pobrania

 

O PRODUKCIE

Bakto ProFOS to produkt mikrobiologiczny wspomagający nawożenie fosforem roślin uprawnych. Mikroorganizmy obecne w Bakto ProFOS, dzięki wytwarzanym metabolitom, przekształcają fosfor zapasowy (niedostępny dla roślin) do przyswajalnej formy H2PO4.

Bakto ProFOS – nagrody

Produkt mikrobiologiczny Bakto ProFOS uzyskał nagrodę w kategorii Innowacyjny Produkt Rolniczy 2023 oraz Wyróżnienie Kapituły Konkursu im. Prof. Szczepana Pieniążka w 2024.

Innowacyjny Produkt Rolniczy 2023 – Bakto ProFOSWyróżnienie Kapituły Konkursu im. Prof. Szczepana Pieniążka w 202

Jak działa produkt mikrobiologiczny Bakto ProFOS?

Bakto ProFOS to innowacyjny produkt mikrobiologiczny, który wspomaga odżywianie roślin uprawnych poprzez stymulowanie uwalniania fosforanów w glebie. Wspiera w ten sposób nawożenie fosforem. Bakterie fosforowe obecne w Bakto ProFOS przekształcają fosfor zapasowy, który jest niedostępny dla roślin, do przyswajalnej formy H2PO4. Ten naturalny proces stymuluje aktywność biologiczną gleby, wspierając tym samym prawidłowy rozwój roślin. Działanie Bakto ProFOS jest oparte na naturalnych procesach metabolicznych – stosowanie produktu nie niesie ze sobą ryzyka zaburzenia bioróżnorodności środowiska glebowego, a tym samym pozwala zmniejszyć zużycie mineralnych nawozów fosforowych oraz wapniowych.

Bakto ProFOS - działanie

 

Bakto ProFOS – substancja czynna

Preparat Bakto ProFOS zawiera endospory bakterii glebowych Bacillus w koncentracji równowadze ≥1 000 000 000 jtk/ml. Te bakterie, po wprowadzeniu do gleby, przekształcają niedostępne formy fosforu zapasowego, takie jak fosforany wapnia, żelaza czy glinu, do dostępnej dla roślin formy H2PO4. Dzięki temu rośliny mogą efektywniej pobierać ten ważny pierwiastek, co przekłada się na ich zdrowszy rozwój i wydajniejszą produkcję.

Bakterie fosforowe i ich udział w uwalnianiu tego pierwiastka w glebie

Fosfor w glebie występuje głównie w dwóch podstawowych formach: organicznej i mineralnej. Proporcje obu form mogą różnić się w zależności od typu gleby, jednak często kształtują się na zbliżonym poziomie, czyli około 50% organicznego i 50% mineralnego fosforu.

Formy organiczne

Formy mineralne

Forma pierwsza obejmuje różnorodne związki organiczne, które są poddawane degradacji przez liczne heterotroficzne bakterie i grzyby przy udziale enzymów, przekształcając się w formy mineralne. 

Skuteczność tego procesu rozkładu zależy od wielu czynników, takich jak:

 • warunki środowiskowe gleby, w tym wilgotność, temperatura oraz pH,
 • czynniki biologiczne – ilość i różnorodność mikroorganizmów, ich aktywność oraz dostępność materii organicznej bogatej w fosfor. 

Jednym z efektów działania mikroorganizmów jest uwalnianie ortofosforanu, który jest dobrze przyswajalną formą fosforu dla roślin.

Druga grupa procesów, które przyczyniają się do zwiększenia zawartości ortofosforanów w glebie, to procesy rozpuszczania nierozpuszczalnych soli fosforanowych. 

Głównie są to sole wapniowe i magnezowe. Wielkość tych soli w glebie może być znacząca, co prowadzi do wysokiej zawartości fosforu w formie niedostępnej dla roślin. Jednakże niektóre bakterie są zdolne do przekształcania tych związków fosforu w ortofosforany, co zwiększa dostępność tego pierwiastka dla roślin.

Uwolnij fosfor dla roślin na Twoim polu – zalety Bakto ProFOS

 • wzmacnia aktywność biologiczną gleby, 
 • uruchamia niedostępne wcześniej zasoby fosforu w glebie, 
 • poprawia odżywienie roślin fosforem, 
 • efektywnie wspiera prawidłowy rozwój roślin,
 • wspomaga ukorzenienie roślin,
 • zwiększa pobieranie azotu,
 • można go stosować do upraw ekologicznych.

Biostymulator Bakto ProFOS – dawkowanie

Zaleca się 1 litr produktu mikrobiologicznego Bakto ProFOS rozcieńczyć w 150–200 litrach wody na obszar 1 ha.

Jak stosować Bakto ProFOS? 

Aby zagwarantować optymalne warunki i osiągnąć najlepsze rezultaty, zalecamy odczekanie kilku miesięcy od wapnowania przed zastosowaniem Bakto ProFOS. Produkt można stosować łącznie z innymi produktami zawierającymi bakterie z rodzaju Bacillus, kwasami humusowymi, nawozami nalistnymi oraz azotowymi, a także ze środkami ochrony roślin. Produktu nie należy stosować podczas silnego promieniowania słonecznego oraz w trakcie suszy.

Kiedy stosować bioprodukt Bakto ProFOS?

Zabieg produktem Bakto ProFOS można wykonać przed orką lub innymi zabiegami agrotechnicznymi.

W jakich warunkach stosować biostymulator roślin Bakto ProFOS?

Produkt ten najlepiej stosować w warunkach umiarkowanej wilgotności gleby, unikając silnego promieniowania słonecznego oraz okresów suszy. 

W jakich uprawach można stosować produkt mikrobiologiczny Bakto ProFOS?

Bakto ProFOS jest zalecany do stosowania w różnych rodzajach upraw, włączając w to:

 • zboża, 
 • rzepak, 
 • kukurydzę, 
 • buraki cukrowe, 
 • warzywa (w tym ziemniaki), 
 • rośliny bobowate, 
 • trwałe użytki zielone,
 • uprawy sadownicze.

Działanie Bakto ProFOS zostało potwierdzone badaniami

Doświadczenie ścisłe, przeprowadzone w 2022 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wykazało, że aplikacja Bakto ProFOS, spowodowała wzrost przyswajalnego fosforu, aż o 4,42 P2O5 mg/100 g  gleby. Co w przeliczeniu na powierzchnię 1 hektara warstwy ornej, wynosi średnio ok. 132 kg dodatkowego fosforu. Ponadto, w analizowanych próbkach gleb, wzrosły także poziomy dostępnego potasu i azotu, wzbogacając warstwę orną 1 hektara średnio o ok. 106 kg potasu i 9 kg azotu.

wyniki doświadczenia ścisłego

W tym szeroko zakrojonym i bardzo szczegółowym badaniu materiałem do analizy było, aż 360 szt. próbek gleb, pobranych z 8 różnych stanowisk na glebach średnich i lekkich, poddawanych ocenie w 5 różnych terminach od dnia zabiegu. Co więcej, wyniki prowadzonych analiz, potwierdziły bardzo wysoką skuteczność proponowanego rozwiązania już po 16 dniach od zastosowania, wskazując na jego niesłychanie szybką efektywność od momentu aplikacji.

Bakto ProFOS – badania

 

Czym można mieszać Bakto ProFOS z innymi środkami chemicznymi?

Bakto ProFOS można stosować łącznie z innymi produktami zawierającymi bakterie z rodzaju Bacillus, produktami BlueN®, kwasami humusowymi, nawozami nalistnymi oraz azotowymi, a także ze środkami ochrony roślin. Warto jednak unikać mieszanek w warunkach silnego promieniowania słonecznego oraz w trakcie suszy, co może obniżyć skuteczność preparatu.

Produkt mikrobiologiczny Bakto ProFOS – opinie

Jest to duża korzyść, ponieważ obniżyliśmy o 50% nawożenie fosforem. Stosowanie produktów biologicznych przyczynia się do tego, że ten fosfor zawarty w glebie jest bardziej przyswajalny dla roślin. – Antoni Wysoki, prezes RKS Bądecz.

„Jesteśmy nastawieni na produkcję kukurydzy, ziemniaka jadalnego, buraka cukrowego i zbóż. Z chęcią sięgam po nowoczesne rozwiązania, które mogą poprawić efektywność, ale i ekonomię w naszym gospodarstwie. Skorzystałem z rekomendacji brata Witolda i zastosuję u siebie Bakto ProFOS.” – Antoni Grzebisz.