CEZARO 574 SC

SUBSTANCJA CZYNNA: flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 312 g/l (25.83%) diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 250 g/l (20.7%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 12 g/l (0.99%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy

FORMULACJA: SC - koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania z wodą

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

O PRODUKCIE

Herbicyd selektywny (SC) o działaniu układowym, w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania roztworu wodnego.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy 15 (dawnej grupy K3), substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy 12 (dawnej grupy F1), a substancja czynna florasulam do grupy 2 (dawnej grupy B).

Herbicyd CEZARO 574 SC – jaka substancja czynna?

Substancje czynne zawarte w herbicydzie CEZARO 574 SC to:

 • Flufenacet (związek z grupy oksyacetamidów) – 312 g/l (25.83%)
 • Diflufenikan (związek z grupy pirydynokarboksamidów) – 250 g/l (20.7%)
 • Florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 12 g/l (0.99%)

Jak działa herbicyd na chwasty CEZARO 574 SC?

CEZARO 574 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym. Składa się z trzech substancji czynnych o różnych mechanizmach działania – flufenacet, diflufenikan i florasulam.

Flufenacet jest substancją o działaniu układowym, zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i część podliścieniową kiełkujących chwastów. Substancja czynna flufenacet pozostaje w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując go we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Diflufenikan jest substancją o działaniu kontaktowym (w niewielkim stopniu przemieszczającą się w roślinie), zaliczaną do inhibitorów biosyntezy karotenoidów, barwników biorących udział w procesie fotosyntezy. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści i rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Substancja aktywna diflufenikan po zastosowaniu pozostaje przez dłuższy czas na powierzchni gleby, wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Pobierany przez chwasty w okresie kiełkowania głównie przez liścienie, liście i częściowo przez korzenie.

Florasulam blokuje działanie enzymów roślinnych – aminokwasów syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje w konsekwencji zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Pobierany jest przez liścienie i liście chwastów. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy.

Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7–10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6-8 tygodniach.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, od fazy siewek do fazy 2–3 liści.

Jakie chwasty w zbożach zwalcza CEZARO 574 SC?

Środek na chwasty CEZARO 574 SC zwalcza zarówno chwasty jednoliścienne, jak i dwuliścienne. Oprysk na chwasty w zbożach z CEAZRO 574 SC zwalcza takie chwasty jak:

Chwasty wrażliwe:

 • bodziszek drobny, 
 • fiołek polny, 
 • gwiazdnica pospolita, 
 • mak polny, 
 • maruna nadmorska, 
 • miotła zbożowa, 
 • tasznik pospolity, 
 • przetacznik bluszczykowy, 
 • przytulia czepna,
 • rumian polny, 
 • samosiewy rzepaku.

Chwasty średnio wrażliwe:

 • chaber bławatek.

Jak stosować środek chwastobójczy CEZARO 574 SC?

Herbicyd na chwasty w zbożach CEZARO 574 SC jest stosowany przez użytkowników profesjonalnych. Jest to stężona zawiesina do sporządzania roztworu wodnego. Najlepsze efekty uzyskuje się, stosując go we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, takich jak kiełkowanie lub krótko po wschodach, w fazie siewek.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime
 • Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.

 • Termin stosowania: Środek stosować jesienią, od fazy 1 liścia do połowy fazy krzewienia (BBCH 11- 25).

 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Herbicyd na chwasty CEZARO 574 SC – dawkowanie

Maksymalna / zalecana dawka środka CEZARO 574 SC dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,4 l/ha.

W jakich warunkach stosować CEZARO 574 SC?

Środek chwastobójczy CEZARO 574 SC nie należy stosować: 

 • na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę, 
 • w temperaturze powietrza poniżej 5°C i powyżej 25°C, 
 • po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami, 
 • w zbożach z wsiewką roślin bobowatych, 
 • na uprawy pokryte szronem, 
 • przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu,
 • podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej. 

W jakiej temperaturze można stosować CEZARO 574 SC?

Oprysk na dwuliścienne i jednoliścienne chwasty z użyciem CEZARO 574 SC można stosować w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 25°C.

W jakich uprawach można stosować oprysk na chwasty w zbożach CEZARO 574 SC?

Środek na chwasty w zbożu CEZARO 574 SC stosuje się w uprawie pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, jęczmieniu ozimym i życie ozimym.

Herbicyd CEZARO 574 SC – opinie

Środek chwastobójczy CEZARO 574 SC cieszy się pozytywnymi recenzjami ze strony rolników, którzy potwierdzają jego skuteczność. Ten efektywny produkt jest doskonałym rozwiązaniem do ochrony roślin przed chwastami w uprawie zbóż ozimych.

Ile kosztuje środek na chwasty w zbożach CEZARO 574 SC?

Cena CEZARO 574 SC zależy od wielkości opakowania i może różnić się w zależności od miejsca zakupu. Wszelkie informacje dotyczące ceny herbicydu dostępne są u dystrybutorów i przedstawicieli handlowych w zakładce Kontakt.

Gdzie kupić CEZARO 574 SC?

Herbicyd CEZARO 574 SC dostępny jest w punktach sieci sprzedaży na terenie całego kraju. Dane kontaktowe do poszczególnych punktów sprzedaży dostępne są w zakładce Kontakt.

Dostępne opakowania herbicydu CEZARO 574 SC

Opakowania CEZARO 574 SC dostępne są w dwóch wielkościach – 1 l oraz 5 l. 

CEZARO 574 SC
Produkty Siedziba Oddziały