FUNDAMENTUM 700WG

SUBSTANCJA CZYNNA: tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 400 g/kg (40,0%) metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 135 g/kg (13,5%) florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) – 165 g/kg (16,5%)

RODZAJ ŚRODKA: herbicyd

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenica jara, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary

FORMULACJA: WG - środek w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej

NUMER ZEZWOLENIA: 39/2019 z dnia 20.02.2019 r.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

CECHY PRODUKTU

  • Innowacyjny herbicyd do zbóż
  • Zwalcza chwasty dwuliścienne
  • Skuteczny również w niskich temperaturach
  • Szerokie okno zastosowania

 

ZWALCZANE AGROFAGI

FUNDAMENTUM 700 WG - niszczy chwasty dwuliścienne  w uprawach: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień jary

# bodziszek drobny # chaber bławatek # dymnica pospolita # fiołek polny # gwiazdnica pospolita # jasnota purpurowa # jasnota różowa # komosa biała # mak polny # maruna bezwonna (maruna nadmorska) # miotła zbożowa # nawrot polny # niezapominajka polna # ostrożeń polny (jednoroczny) # poziewnik szorstki # przetacznik bluszczykowy # przetacznik perski # przetacznik polny # przytulia czepna # rdest kolankowy # rdest plamisty # rdest powojowaty (rdestówka powojowata) # rdest ptasi # rumian polny # rumianek pospolity # samosiewy rzepaku # sporek polny # tasznik pospolity # tobołki polne # wilczomlecz obrotny

dostępne opakowania

  • 30 g + Asystent+ 0,1 l – kartonik

  • 150 g + Asystent+ 0,5 l – zestaw handlowy łączony

  • 300 g + Asystent+ 1,0 l – zestaw handlowy łączony

O PRODUKCIE

Fundamentem wysokich plonów zbóż jest wczesna, skuteczna redukcja chwastów. Dobór preparatów herbicydowych powinien przede wszystkim zapewnić szerokie spektrum zwalczanych chwastów, skuteczność w różnych przedziałach temperatur, szerokie okno aplikacji oraz bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej. Wszystkie te parametry spełnia nowy herbicyd – Fundamentum 700 WG. Jest to trzyskładnikowy preparat, który dzięki unikalnej kompozycji substancji czynnych daje pewność zbudowania mocnego fundamentu do uzyskania wysokich plonów zbóż. Produkt ten stanowi doskonały oprysk pszenicy ozimej oraz innych gatunków zbóż w zwalcznaiu chwastów dwuliściennych. W połączeniu ze środkami zwalczającymi chwasty jednoliścienne (np. Fenoxinn 110 EC) stanowi gwarancję zwalczenia wszystkich ważnych chwastów!

Herbicyd Fundamentum 700 WG –  substancja czynna

Herbicyd Fundamentum 700 WG zawiera trzy substancje czynne: florasulam (16,5%), metsulfuron metylowy (13,5%), oraz tribenuron metylowy (40,0%). Te substancje należą do grupy inhibitorów działania enzymu syntetazy acetylomleczanowej (ALS).

Dlaczego fundamentum 700 wg jest tak skuteczny?

Fundamentum 700 WG zawiera TRIBENURON METYLU, METSULFURON METYLU I FLORASULAm i bardzo dobrze odchwaszcza pola z wszystkich ważnych chwasty dwuliścienne w uprawach: pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień jary. Fundamentum 700 WG to selektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany nalistnie. Ma postać granul rozpuszczalnych w wodzie (WG). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tribenuron-metyl, metsulfuron-metyl i florasulam zaliczane są do grupy B. Herbicyd skomponowano tak, by chwastobójcze działanie substancji czynnych uzupełniało się, a efekt synergii zwiększał możliwości środka ochrony roślin. Dzięki temu użycie tego preparatu na polu daje dużą pewność usunięcia problemu zachwaszczenia dwuliściennymi.

Idealnym uzupełnieniem technologii zbożowej w walce z chwastami szczególnie jednoliściennymi jest preparat Nomad 75 WG. Produkt zawiera w swoim składzie piroksysulam, który skutecznie zwalcza uciążliwe chwasty jednoliścienne, m.in. takie jak wymienione poniżej. Działa już w temperaturze powyżej 5ºC.

Chwasty zwalczane przez piroksysulam:

miotła zbożowa, wyczyniec polny, życice, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, bodziszek drobny, fiołek polny,
jasnota purpurowa, mak polny, niezapominajka polna, przytulia czepna

Więcej na temat produktu Nomad można przeczytać tutaj: NOMAD 75 WG | Środki ochrony roślin - Chemirol Sp. z o.o.

Trzy substancje aktywne stanowią o skuteczności chwastobójczej Fundamentum 700 WG
TRIBENURON METYLU – na chabra bławatka i ostrożeń polny

Jest substancją z grupy pochodnych sulfonomocznika. Pobierany przez liście chwastów przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział ich komórek, wstrzymując wzrost i rozwój. Szybki rozkład tribenuronu metylu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie. Znany jest przede wszystkim z bardzo wysokiej skuteczności na chabra bławatka i ostrożenia polnego. Bardzo ważną cechą tej substancji jest również wysokie bezpieczeństwo dla rośliny uprawnej i możliwość późnego stosowania, nawet do fazy liścia flagowego.

METSULFURON METYLU – doskonały na bodziszka drobnego

Związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Błyskawiczne wnika do zielonych części chwastów, gdzie przemieszcza się w wraz z sokami roślinnymi. Wykazuje również krótkie działanie rezydualne, które polega na dodatkowej absorpcji substancji czynnej przez korzenie chwastów i części podliścieniowe. Dzięki temu nie obserwuje się zjawiska wtórnego wzrostu ani pojawienia się nowych partii chwastów, których nie było w momencie wykonywania zabiegu. Oprócz wysokiej skuteczności na chwasty dwuliścienne ogranicza również rozwój mioty zbożowej. Jego efektywność widoczna jest już w temperaturze 5–6°C. Pierwsze objawy działania pojawiają się już po kilku dniach od wykonania zabiegu. Jest doskonałym narzędziem w walce z trudno zwalczanym bodziszkiem drobnym.

FLORASULAM – walczy z przytulią czepną

Związek z grupy triazolopirymidyn. Jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Wkrótce po zabiegu hamuje ich wzrost i rozwój. Całkowite zniszczenie chwastów następuję po 7–10 dniach w optymalnych warunkach lub w warunkach niskich temperatur (około 4°C) do 3 tygodni. Niezastąpiony w walce z przytulią czepną. Jego przewagą nad substancjami z grupy regulatorów wzrostu jest skuteczność na przytulię w niskich temperaturach. 

Jak fundamentum 700 wg działa na chwasty ?

Herbicyd Fundamentum 700 WG zawiera substancje czynne zaliczane do grupy inhibitorów działania enzymu syntetazy acetylomleczanowej (ALS). To dlatego środek pobierany jest przez liście chwastów i przemieszcza się do stożków wzrostu. Tam hamuje podział komórek tych roślin, wstrzymując ich wzrost i rozwój. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania oprysku zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu tych nieporządanych roślin. Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się, stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność. Dlatego radzimy stosować Fundamentum 700 WG na suche rośliny.

Jak stosować środek na chwasty Fundamentum 700 WG?

Herbicyd Fundamentum 700 WG przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Fundamentum 700 WG – dawkowanie

 

UPRAWA TERMIN STOSOWANIA DAWKA

pszenica ozima

pszenżyto ozime

żyto

BBCH 21-39 (od fazy początku krzewienia do fazy całkowicie rozwiniętego liścia flagowego) 25–30 g/ha

pszenica jara

jęczmień jary

BBCH 21–32 (od fazy początku krzewienia do fazy drugiego kolanka)

25–30 g/ha

Herbicyd Fundamentum 700 WG stosujemy zawsze z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,1 l/ha. Adiuwant dołączony jest do produktu - w cenie herbicydu.

Zalecana ilość wody do przygotowania oprysku: 200-300 l/ha.

Zalecamy opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Skuteczność Fundamentum 700 WG

Herbicyd Fundamentum 700 WG jako premiera roku i unikatowe połączenie trzech substancji aktywnych ma największą na rynku skuteczność oprysku na chwasty w zbożach spośród dostepnych w Polsce preparatów. Poniższa tabela pokazuje, jak wiele chwastów zwalcza nasz środek ochrony roślin!

CHWAST SUTECZNOŚĆ [%]
bodziszek drobny  ++
chaber bławatek* +++
dymnica pospolita +++
fiołek polny ++
gwiazdnica pospolita +++
jasnota purpurowa +++
jasnota różowa +++
komosa biała +++
mak polny +++
maruna bezwonna (maruna nadmorska) +++
miotła zbożowa* +
nawrot polny +++
niezapominajka polna +++
ostrożeń polny (jednoroczny) +++
poziewnik szorstki +++
przetacznik bluszczykowy ++
przetacznik perski ++
przetacznik polny ++
przytulia czepna +++
rdest powojowaty (rdestówka powojowata) +++
rdest ptasi ++
rumianek pospolity +++
samosiewy rzepaku** +++
tasznik pospolity +++
tobołki polne +++

Skuteczność wyrażona w redukcji biomasy chwastów:  +++ powyżej 85%   ++ 70-85%  + 50-70%

* dotyczy biotypów wrażliwych na grupę herbicydów B (inhibitory syntezy ALS)

** nie dotyczy samosiewów hybryd tolerancyjnych

Wyniki opracowane na podstawie danych z doświadczeń rejestracyjnych przeprowadzonych przez firmy posiadające certyfikat GEP.

W celu uzyskania pełnej skuteczności na chwasty, w szczególności na bodziszka drobnego oraz fiołka polnego, zalecamy zastosowanie Fundamentum 700 WG w dawce 30 g/ha.

  Porównanie skuteczności Fundamentum 700 WG do standardów rynkowych na wybrane chwasty

[% skuteczności wyrażony w redukcji biomasy chwastów zgodnie ze standardem EPPO]

Skuteczność herbicydu Fundamentum na chwasty dwuliścienne


Fundamentum 700 WG – mocny Fundament w budowaniu wysokich plonów zbóż

Już od wczesnych faz rozwojowych bardzo silną konkurencję dla zbóż stanowią chwasty dwuliścienne. Wśród nich najgroźniejsze są bodziszek drobny, mak polny, chaber bławatek, fiołek polny, przytulia czepna, a także chwasty rumianowate - rumian polny i maruna bezwonna. Chwasty dwuliścienne zagrażają plonom zbóż, poniweaż pobierają znaczne ilości substancji odżywczych z gleby, a także zużywają do rozwoju duże ilości wody, któa jest potrzebna w tym samym czasie roślinom uprawny,. Ponadto ich tempo rozwoju jest nierzadko szybsze niż pszenicy ozimej czy pszenżyta ozimego, gdyż te uprawy z początku egetacji są słabsze niż nieporządane rośliny chwastów dwuliściennych. Co ważne - są też bardziej odporne na zimno niż chwasty dwuliścienne, dlatego zwalczać je należy szybko i przy użyciu skutecznych produktów środków ochrony roślin.

Jakie chwasty zwalcza Fundamentum 700 WG?

Przedstawiamy krótką charakterystykę chwastów dwuliściennych, która pomoże w doborze właściwych gerbicydów. Wszystkie te najważniejsze chwasty zwalcza herbicyd Fundamentum 700 WG.

Mak polny    

Mak polny – urocza roślina o wysokości do 90 cm. Łodyga jest prosta, przeważnie pojedyncza lub z bocznymi przyrostami. Cała pokryta jest gęstą szczeciną włosków. Liście wyrastają już u nasady i są ząbkowane, mogą kojarzyć się z liśćmi paproci. Płatków maku polnego nie pomylimy z niczym innym: czerwone, przechodzące w pomarańczowe, z czarna plamka od strony wewnętrznej, okrągłe, gładkie i delikatne. Średnica kwiatu wynosi ok 9 cm. Środek maku polnegoto czarne gniazdo. Makowi polnemu nie przeszkadzają niskie temperatury, a nasiona długo zachowują możliwość skiełkowania. Mak polny zaczyna kwitnąc pod koniec wiosny. Stan kwitnienia rośliny utrzymuje się do 30 dni.

W związku z tym, że nasiona maku polnego mogą leżakować w glebie nawet długie lata, a niskie temperatury nie są dla nich żadną przeszkodą, możemy być pewni, że chwast ten będzie nawiedzał nasze pola co roku, a nawet dwa razy w sezonie: wiosną i jesienią. Mak polny zachwaszcza głównie zboża ozime, głównie pszenicę i żyto ale także rośliny okopowe.

Gwiazdnica pospolita

Roślina jednoroczna, zimuje, w ciągu roku potrafi wydać nawet kilka pokoleń. Jeśli ma korzystne warunki wzrostu, pełen cykl rozwojowy (od kiełkowania do wysiania kolejnego pokolenia) może odbyć w 5-7 tygodni. Gwiazdnica pospolita szybko opanowuje pole uprawne. Z uwagi na fakt, że jedna sztuka w ciągu roku wytwarza od 15 do 20 tysięcy nasion, gwiazdnica może błyskawicznie rozplenić się w uprawie i zagłuszyć ją. Ponieważ jest chwastem lubiącym azot, doskonale czuje się w uprawach zbóż, które intensywnie nawozimy tym makroelementem. W skarjnych przypadkach, gdy gwiazdnicy na polu jest szczególnie dużo, wyjaławia ona glebę z azotu, gromadząc ten pierwiastek w sobie - co jest bardzo niekorzystne dla roślin uprawnych. Konkurencyjność tego chwastu nie polega jednak tylko na konkurowaniu o składniki pokarmowe. Ponieważ jest chwastem niskiego piętra, potrafi konkurować z rośliną uprawną o wodę i światło. Zwiększa także wilgotność w przyziemnych partiach łanu, a to pogarsza przewietrzanie uprawy pszenicy czy innych zbóż ozimych i zwiększa ryzyko występowania chorób grzybowych podstawy źdźbła. Taki stan występujący jesienią pogarsza szansę rośliny na dobre przezimowanie i zmniejsza potencjał plonowania. 

Jasnota purpurowa

Chwast pospolity, który występuje w różnych uprawach, także intensywnie w zbożach. Choć jest dość niski i należy do chwastów najniższego piętra, a jego wysokość waha się od ok. 5 cm do ok. 30 cm wysokości w zależności od warunków glebowych - ma destrukcyjny wpływ na plon, rozpyhając się na polu jesienią i wczesną wiosną, zagłuszając roślinę uprawną - pszenicę, pszenżyto, żyto czy inne uprawu. Jasnota purpurowa jest spotykana w całej Polsce. Najbardziej lubi gleby wilgotne, żyzne, bogate w azot.

Maruna bezwonna

Z reguły rośliną jednoroczną. Jednak w przypadku łagodnych zim może zimować i stać się rośliną dwuletnią lub wieloletnią. Wysokość rośliny to ok. 20 – 60 cm, ale zdarza jednak, że jej wysokość wynosi nawet 90 cm. Zachwaszcza najczęściej zboże, rzepak oraz rośliny okopowe.

Niezapominajka polna

Jedna roślina wytwarza około 500 do 1000 nasion, które zachowują zdolność kiełkowania przez 2 lata. W uprawach spotyka się ją najczęściej między marcem a październikiem, ale zdarza się, że występuje również późną jesienią.

Przetacznik bluszczykowy

Roślina jednoroczna, jara lub ozima, należąca do rodziny babkowatych. Osiąga wysokość od 5 do 30 cm. Powszechnie występuje w zbożach ozimych, rzepaku, zbożach jarych, roślinach okopowych. Jego próg szkodliwości szacuje się na 10-15 roślin na metr kwadratowy.

Tasznik pospolity

To roślina jednoroczna lub dwuletnia. Roślinę można spotkać na polu wiosną, latem, jesienią a nawet zimą – jeżeli jest ciepła i bezśnieżna. Charakteryzuje się owocami w kształcie serduszek. Długość łodygi tego chwasta to średnio 15 - 40 cm, jednak można spotkać i takie, które tę wysokość znacznie przewyższają.

Samosiewy rzepaku

Gdy na polu pszenicy pojawiają się samosiewy rzepaku - to zwalczający je środek ma trudne zadanie. Rzepak ma duże możliwości samorozsiewania się, ponieważ rosnące rozgałęzienia rzepaku nie zakwitają jednocześnie. Problem z samosiewami rzepaku to nie tylko problem z uprawami następczymi, ale i z kolejnymi uprawami rzepaku.

Fiołek polny

Fiołek polny stanowi największe zagrożenie w zbożach ozimych. Fiołki są zaliczane do chwastów niskiego piętra. Mocno konkurują z rośliną uprawną na staracie wegetacji, który pokrywa się ze wschodami zbóż. Chwast ten ma tendencję do masowych wschodów. To dlatego w uprawach pszenicy na jednym metrze kwadratowym często wyrasta 200-300 roślin tego uciążliwego chwastu. Dodatkowo chwast ten, choć nie jest rośliną ozimą, jest odporny na niskie temperatury, a więc dobrze zimuje, szczególnie, że w ostatnich latach zimy są dla chwastów tego typu łaskawe. Wiosną, gdy na dobre rusza wegetacja, potrafią rosnąć szybko, dominując uprawy pszenicy, pszenżyta, żyta czy innych zbóż.

Przytulia czepna

Przytulia czepna to jeden z trzech najgroźniejszych chwastach dwuliściennych w oziminach. Zaliczana do grupy chastów piętra wysokiego, które mogą wystawać ponad łan, wraz z chabrem bławatkiem czy makiem polnym sieją na polach pszenicy spustoszenie. Aby prawidłowo zwalczyć przytulię wiosną, należy dobrać skutecznyc herbicyd, a sam oprysk na chwasty przytulii wykonać jak najwcześniej. Prawidłowe zwalczanie przytulii to zawsze priorytet! Chwasty przytulii czepnej skutecznie konkurują od zasiewów ze zbożami o składniki pokarmowe, wodę, a w początkowym etapie również o światło. To sprawia, że nasza pszenica, żyto czy pszenżyto wchodzą w okres zimowy słabsze, a zatem bardziej podatne na mróz. Gdy tych niepożądanych roślin jest w polu bardzo dużo za pomocą chwytnej łodygi potrafią wspinać się po źdźbłach zbóż niczym po sznurku, zagłuszać roślinę uprawną, zanieczyszczać plon, a nawet spowodować wyleganie zbóż. Specjaliści określają próg ekonomiczne szkodliwości przytulii na 2 sztuki na m2. Ciekawe, że już tak niewielka ilość przytulii w łanie obniża plon o nawet 10-20%. Najskuteczniejsze zwalczanie przytulii to oprsyk herbicydowy, dlatego jeśli widzisz, że ten chwast występuje na polu, radzimy zakup odpowiedniego herbicydu. 

Chemirol sprawdzony wybór na chwasty dwuliścienne

Herbicydy złużące do selektywnego zwalczania roślin mają różne działania i różną skuteczność. Selektywne środki ochrony mają wybiórczy charakter - i dlatego tak ważny jest wybór najskuteczniejszego rozwiązania. Od ponad dekady sztab specjalistów z działu doświadczeń oraz rejestracji środków ochrony roślin dba, by herbicydy, pestycydy, fungicydy czy adiuwanty, które sprzedajmy w Chemirolu były dobrane najlepiej na rynku pod kątem skuteczności o bezpieczeństwa. W tym celu zakładamy poletka doświadczalne doświadczeń ścisłych i łanowych we wszystkich regionach kraju, a przed wprowadzeniem nowego środka do obrotu obowiązkowo spełniamy wszsytkie restryjcyjne normy prawne. Nasi specjaliści rejestracji ochrony roślin i badań tyle samo czasu spędzają przy biurko i w laboratorium co na polu. WIemy bowiem, że praktyka jest najważniejsza i czyni mistrza. Odpowiedzialnie i z rozmysłem dobieramy do sprzedaży takie środkich ochrony roślin, by ochrona pól naszych Klientów nie zawiodła! Chroń z nami swoje uprawy bezpiecznie. Dajemy gwarancję, że Fundamentum 700 WG zwalczy chwasty i usunie problem z pola!

Kiedy stosować herbicyd Fundamentum 700 WG?

Termin stosowania herbicydu Fundamentum 700 WG zależy od rodzaju zbóż i fazy rozwoju roślin. Oto zalecenia dotyczące terminów stosowania:

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime:

Środek stosować od początku krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 21–39).

Pszenica jara, jęczmień jary:

Środek stosować od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21–32).

W jakich warunkach stosować Fundamentum 700 WG?

Herbicyd Fundamentum 700 WG można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Należy unikać stosowania środka na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby lub rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych.

W jakiej temperaturze można stosować Fundamentum 700 WG?

Zaleca się stosowanie środka Fundamentum 700 WG w temperaturze 12–20°C. Skrajnie niska lub wysoka temperatura może wpłynąć na skuteczność działania herbicydu.

W jakich uprawach można stosować środek chwastobójczy Fundamentum 700 WG?

Fundamentum 700 WG jest przeznaczony do stosowania w uprawach zbóż, zarówno ozimych, jak i jarych.

Czy można mieszać Fundamentum 700 WG z innymi środkami chemicznymi?

Jeśli planujesz stosować Fundamentum 700 WG w mieszaninie z innymi środkami, zawsze sprawdź etykietę środka towarzyszącego i stosuj się do zaleceń oraz przeciwwskazań obowiązujących dla tego środka.

Jaki jest okres karencji przy używaniu środka Fundamentum 700 WG?

Okres od ostatniego zastosowania środka Fundamentum 700 WG do dnia zbioru rośliny uprawnej nie jest wymagany.

Ile kosztuje herbicyd Fundamentum 700 WG?

Ceny preparatu Fundamentum 700 WG mogą się różnić w zależności wielkości opakowania, regionu i dostawcy. Szczegółowe informacji na temat cen dostępne są u przedstawicieli handlowych Chemirol.

Gdzie kupić Fundamentum 700 WG?

Środek na chwasty w zbożach Fundamentum 700 WG jest dostępny w wielu punktach sprzedaży na terenie całego kraju. Dane kontaktowe do sieci sprzedaży można znaleźć w zakładce Kontakt.

Herbicyd Fundamentum 700 WG – opinie

Środek chwastobójczy Fundamentum 700 WG cieszy się pozytywnymi opiniami wśród rolników, co jest potwierdzeniem jego skuteczności w zwalczaniu chwastów w zbożach.

Dostępne opakowania herbicydu Fundamentum 700 WG

Dostępne opakowania: 

  • Fundamentum 700 WG 30 g + Asystent+ 0,1 l – kartonik 
  • Fundamentum 700 WG 150 g + Asystent+ 0,5 l – zestaw handlowy łączony 
  • Fundamentum 700 WG 300 g + Asystent+ 1,0 l – zestaw handlowy łączony
FUNDAMENTUM 700 WG

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały