nowość

MEPIK 300 SL

SUBSTANCJA CZYNNA: chlorek mepikwatu (substancja z grupy piperydyn) - 300 g/l (28,76%)

RODZAJ ŚRODKA: regulator wzrostu

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy

FORMULACJA: SL - koncentrat rozpuszczalny w wodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

CECHY PRODUKTU

 • pierwszy na rynku, zarejestrowany w rzepaku i w zbożach preparat z chlorkiem mepikwatu solo,
 • niewielkie wymagania temperaturowe,
 • zapobiega wyleganiu, skutecznie skracając długość pędów rzepaku i źdźbeł zbóż (działa jako inhibitor syntezy giberelin),
 • elastyczny termin stosowania,
 • poprzez regulację rozwoju pędów bocznych wpływa korzystnie na równomierność łanów rzepaku

ZWALCZANE AGROFAGI

#redukcja wysokości roślin #ograniczenie wylegania

dostępne opakowania

 • 1l

 • 5l

O PRODUKCIE

MEPIK 300 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin oraz skracania i wzmacniania łodyg w okresie wiosennym. W swoim składzie posiada jedną z najlepszych substancji do regulacji pokroju roślin - chlorek mepikwatu.

DLACZEGO CHLOREK MEPIKWATU?

Chlorek mepikwatu jest substancją z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin należącą do grupy piperydyn. Wyróżnia ją możliwość stosowania w kilku bardzo różniących się od siebie uprawach. W Polsce chlorek mepikwatu zarejestrowano w zbożach i rzepaku.

Badania przeprowadzone w 2016 roku w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu potwierdziły cenne właściwości chlorku mepikwatu:

 • w rzepaku wyjątkowo silnie wpływał na rozwój systemu korzeniowego oraz parametrów pochodnych, takich jak np.: współczynnik efektywności wykorzystania wody [WUEveg]), podstawowe parametry fluorescencji chlorofilu [Fv, Fm, Fv/Fm], intensywność fotosyntezy [Pn], przewodnictwo szparkowe [gs].
 • w zbożach pozytywnie oddziaływał na specyficzną długość korzenia (SLR), pogrubienie podstawy źdźbła, ograniczenie wysokości (przy zachowaniu parametru suchej masy), wszystkie parametry fluorescencji chlorofilu (zwłaszcza sprawność fotosystemu PSII) oraz intensywność fotosyntezy [Pn], przewodnictwo szparkowe [gs] i współczynnik wykorzystania wody [Pn/Tr].

Z badań tych wynika, że chlorek mepikwatu przycznia się do lepszego pobierania wody, soli mineralnych, lepszego wykorzystania energii słonecznej, a w konsekwencji wpływa na proces formowania się plonu i jego jakości, ograniczenie skutków suszy, regenerację
systemu korzeniowego uszkodzonego np. przez kiłę kapustnych, śmietkę kapuścianą. Dotychczas chlorek mepikwatu dostępny był w Polsce tylko i wyłącznie w gotowych mieszaninach fabrycznych. 

DŁUGO I SKUTECZNIE SKRACA DZIĘKI SYSTEMICZNEMU DZIAŁANIU

Chlorek mepikwatu zawarty w regulatorze wzrostu Mepik 300 SL charakteryzuje się systemicznym działaniem, substancja czynna „krąży” w roślinie. Aktywność chlorku mepikwatu jest mniej zależna od warunków pogodowych niż innych regulatorów wzrostu. Na przykład zastosowany w chłodniejszym okresie, wyzwala swoją moc w korzystniejszych warunkach. To przekłada się na wyższą skuteczność zabiegu. Warto zauważyć, że chlorek mepikwatu jest częściowo pobierany również przez korzenie. Działa przez okres około dwóch tygodni, a w warunkach niskiej temperatury nawet dłużej.

SKUTECZNIE HAMUJE WZROST TAKŻE W WARUNKACH NISKICH TEMPERATUR

Bardzo często słyszymy o problemach z wykonaniem zabiegów wiosną, przede wszystkim ze względu na zbyt niską temperaturę. Ten problem nie dotyczy chlorku mepikwatu. Dla pobierania i skutecznego działania środka Mepik 300 SL stosowanego do regulacji wysokości rzepaku, jak też i zbóż wiosną wystarczy temp 5OC, co wyraźnie odróżnia go od innych regulatorów wzrostu, które potrzebują wyższych temperatur do prawidłowego działania. Chlorek mepikwatu działa na etapie produkcji giberelin, hamując ich powstawanie w odróżnieniu od np. prohexadionu wapnia czy trineksapaku etylu, które spowalniają działanie giberelin już wyprodukowanych przez roślinę. Mepik 300 SL zapewnia elastyczność i możliwość wykonania zabiegów w warunkach, gdy stosowanie innych regulatorów może być ryzykowne.

STOSOWANIE ŚRODKA

ZBOŻA – szerokie okno aplikacji

Mepik 300 SL w uprawie zbóż ma jedno z najszerszych okien aplikacji. Oznacza to, że zgodnie z etykietą, można go stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 30–49). Należy jednak pamiętać, że optymalny termin aplikacji kończy się w fazie w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39). Daje to dużą elastyczność w zabiegach pojedynczych, w mieszaninach z innymi substancjami zapobiegającymi wyleganiu lub w zabiegach sekwencyjnych. Warto mieć na uwadze, że najlepsze efekty regulacji wysokości łanu zbóż zapewniają zabiegi wykonane w okresie końca krzewienia/ początku strzelania w źdźbło (BBCH 30/31).

 PSZENICA OZIMA 
 • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha,
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,3 l/ha,
 • termin stosowania środka: stosować w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 30-49),
 • dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się zastosowanie środka do fazy BBCH 39,
 • zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,
 • zalecan opryskiwanie: średniokropliste,
 • maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 
 PSZENŻYTO OZIME 
 • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha,
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha,
 • termin stosowania środka: stosować w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 30-49),
 • dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się zastosowanie środka do fazy BBCH 39,
 • zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,
 • zalecan opryskiwanie: średniokropliste,
 • maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
RZEPAK OZIMY – współpraca z fungicydami

Wszechstronna rejestracja regulatora Mepik 300 SL obejmuje również wiosenne i jesienne zastosowanie w rzepaku ozimym. Wiosną możemy wykonać zabieg solo lub w mieszaninie z fungicydami:

 • Ambrossio 500 SC (opcja silniejszego wpływu na pokrój i jednoczesna ochrona przed chorobami)

Mepik 300 SL używaj z Ambrossio 500 SC

 • Porter 250 EC (jednoczesne zwalczanie chorób z delikatniejszym efektem skracania)

Mepik 300 SL używaj z Porter 250 EC

 RZEPAK OZIMY 

 • maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha,
 • zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,7 l/ha,
 • termin stosowania środka: stosować wiosną, w fazie wzrostu (wydłużania) pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30-35).
 • zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,
 • zalecan opryskiwanie: średniokropliste,
 • maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

 

EFEKTY STOSOWANIA W BADANIACH 

  Efekty skrócenia źdźbeł pszenżyta i pszenicy ozimej po zastosowaniu regulatora wzrostu Mepik 300 SL w porównaniu do kontroli i innego produktu zawierającego między innymi chlorek mepikwatu.

Źródło: Na postawie danych z doświadczeń rejestracyjnych przeprowadzonych przez firmy posiadające certyfikat GEP.

Efekt skracania – pszenżyto – Magnat (Oceny wysokości roślin dokonano w BBCH 83)

Efekty stosowania Mepik 300 SL w zbożach

Efekt skracania – pszenica ozima – Arkadia (Oceny wysokości roślin dokonano w BBCH 83)

 Efekty stosowania Mepik 300 SL w zbożach

  Bardzo ciekawe wyniki w pszenicy ozimej uzyskano przy jednokrotnym zastosowaniu mieszanin Mepik 300 SL + Kobra 510 SL lub Regullo 500 EC + Kobra 510 SL w lekko opóźnionym zabiegu, czyli wykonanym w fazach BBCH 32–33 (drugie – trzecie kolanko).

 Faza aplikacji 2–3 kolanko  Wysokość roślin [cm]  Różnica w wysokości do kontroli [%]  Redukcja wysokości do kontroli [%]  Plon [t/ha]
 Kontrola 84,8     9,9
 Mepik 300 SL 1,0 l/ha + Kobra 510 SL 0,7 l/ha 76,3 8,5 10,0 10,3
 Regullo 500 EC 0,15 l/ha + Kobra 510 SL 0,7 l/ha 76,5 8,2 9,9 10,5
 proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,5 kg/ha 82,7 3,3 3,7 10,3

 

  Efekty działania w rzepaku regulatora wzrostu Mepik 300 SL samodzielnie oraz łącznie z fungicydem Ambrossio 500 SC w porównaniu do kontroli oraz preparatu zawierającego między innymi chlorek mepikwatu.

Źródło: Na postawie danych z doświadczeń rejestracyjnych przeprowadzonych przez firmy posiadające certyfikat GEP.

Efekt skracania – rzepak ozimy – Vision zabieg wiosenny (Oceny wysokości roślin dokonano w BBCH 69)

Efekt skracania – rzepak ozimy – DK Exquisite zabieg wiosenny (Oceny wysokości roślin dokonano w BBCH 71)

MEPIK 300 SL

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

AgrodoradztwoAgrodoradztwo

Ochrona grzybobójcza i regulacja pokroju roślin rzepaku jesienią

Jesień jest kluczowa z punktu widzenia rolnika, który chce osiągnąć wysokie plony rzepaku ozimego. W tym okresie roślina, wytwarzając głęboki system korzeniowy, przygotowuje fundamenty do intensywnego rozwoju wiosną, a rozwijając kolejne pary liści, „programuje” liczbę rozgałęzień bocznych, z których później wytwarza dodatkowy plon.

Skuteczna regulacja rzepaku

Problem nadmiernego wzrostu roślin uprawnych jest znany w rolnictwie od dawna. W skrajnych przypadkach straty w plonie wynikające z tego zjawiska mogą wynieść nawet pond 50%. Podpowiadamy, jak skutecznie regulować wzrost rzepaku ozimego.

Regulacja wzrostu zbóż wiosną

Zdobywanie satysfakcjonujących plonów wymaga od producentów  stosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii ochrony roślin. Jednym z zabiegów, który jeszcze kilkanaście lat temu był stosowany tylko przez niewielką cześć rolników jest regulacja pokroju zbóż. Dziś to już coraz częściej stały punkt w technologicznym kalendarzu każdego producenta.

Ochrona fungicydowa rzepaku intensywna – 3 zabiegi wiosną

Intensywna ochrona rzepaku ozimego zakłada trzy zabiegi podczas wiosennej wegetacji. Technologia skierowana jest na plantacje, gdzie rzepak ozimy bardzo często uprawia się po sobie na tym samym polu, powodując duże zagrożenie ze strony patogenów powodujących choroby grzybowe.

Ochrona fungicydowa rzepaku normalna – 2 zabiegi wiosną

Standardowa ochrona rzepaku ozimego zakłada dwa zabiegi podczas wiosennej wegetacji. Technologia dostosowana do właściwego płodozmianu.

REGULACJA RZEPAKU

Bez odpowiednio rozwiniętegosystemu korzeniowego roślina nie jest w stanie wykształcić odpowiednio dużej powierzchni liściowej, z kolei bez odpowiednio rozwiniętej masy nadziemnej nie wykształci silnego systemu korzeniowego.

WYLEGANIE ZBÓŻ. Skuteczne preparaty do skracania.

Wyleganie zbóż to trwałe pochylenie się zbóż u podstawy źdźbła lub w  międzywęźlach. Mówiąc wprost wyleganie to przewrócenie się zboża. Każdy rolnik spotyka się z tym problemem, a my spróbujemy go omówić i zaproponować rozwiązania.

Produkty Siedziba Oddziały