nowość

MEPIK 300 SL

SUBSTANCJA CZYNNA: chlorek mepikwatu (substancja z grupy piperydyn) - 300 g/l (28,76%)

RODZAJ ŚRODKA: regulator wzrostu

ZASTOSOWANIE: pszenica ozima, pszenżyto ozime, rzepak ozimy

FORMULACJA: SL - koncentrat rozpuszczalny w wodzie

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
Materiały do pobrania

CECHY PRODUKTU

 • pierwszy na rynku, zarejestrowany w rzepaku i w zbożach preparat z chlorkiem mepikwatu solo,
 • niewielkie wymagania temperaturowe,
 • zapobiega wyleganiu, skutecznie skracając długość pędów rzepaku i źdźbeł zbóż (działa jako inhibitor syntezy giberelin),
 • elastyczny termin stosowania,
 • poprzez regulację rozwoju pędów bocznych wpływa korzystnie na równomierność łanów rzepaku

ZWALCZANE AGROFAGI

#redukcja wysokości roślin #ograniczenie wylegania

dostępne opakowania

 • 1l

 • 5l

O PRODUKCIE

Mepik 300 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu systemicznym w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin oraz skracania i wzmacniania łodyg w okresie wiosennym. Stosuje się go w uprawie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego oraz rzepaku ozimego.

Jak działa regulator wzrostu Mepik 300 SL?

Mepik 300 SL to środek o działaniu układowym, zawierający chlorek mepikwatu, substancję z grupy piperydyn. Jego głównym celem jest zapobieganie nadmiernemu wzrostowi roślin poprzez skracanie i wzmacnianie łodyg. Działa jako regulator wzrostu i rozwoju roślin, ograniczając wyleganie.

Mepik 300 SL – substancja czynna

Główną substancją czynną w regulatorze wzrostu Mepik 300 SL jest chlorek mepikwatu, który stanowi 300 g/l (28,76%).

DLACZEGO CHLOREK MEPIKWATU?

Chlorek mepikwatu jest substancją z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin należącą do grupy piperydyn. Wyróżnia ją możliwość stosowania w kilku bardzo różniących się od siebie uprawach. W Polsce chlorek mepikwatu zarejestrowano w zbożach i rzepaku.

Badania przeprowadzone w 2016 roku w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu potwierdziły cenne właściwości chlorku mepikwatu:

 • w rzepaku wyjątkowo silnie wpływał na rozwój systemu korzeniowego oraz parametrów pochodnych, takich jak np.: współczynnik efektywności wykorzystania wody [WUEveg]), podstawowe parametry fluorescencji chlorofilu [Fv, Fm, Fv/Fm], intensywność fotosyntezy [Pn], przewodnictwo szparkowe [gs].
 • w zbożach pozytywnie oddziaływał na specyficzną długość korzenia (SLR), pogrubienie podstawy źdźbła, ograniczenie wysokości (przy zachowaniu parametru suchej masy), wszystkie parametry fluorescencji chlorofilu (zwłaszcza sprawność fotosystemu PSII) oraz intensywność fotosyntezy [Pn], przewodnictwo szparkowe [gs] i współczynnik wykorzystania wody [Pn/Tr].

Z badań tych wynika, że chlorek mepikwatu przycznia się do lepszego pobierania wody, soli mineralnych, lepszego wykorzystania energii słonecznej, a w konsekwencji wpływa na proces formowania się plonu i jego jakości, ograniczenie skutków suszy, regenerację
systemu korzeniowego uszkodzonego np. przez kiłę kapustnych, śmietkę kapuścianą. Dotychczas chlorek mepikwatu dostępny był w Polsce tylko i wyłącznie w gotowych mieszaninach fabrycznych. 

Mepik 300 SL DŁUGO I SKUTECZNIE SKRACA DZIĘKI SYSTEMICZNEMU DZIAŁANIU

Chlorek mepikwatu zawarty w regulatorze wzrostu Mepik 300 SL charakteryzuje się systemicznym działaniem, substancja czynna „krąży” w roślinie. Aktywność chlorku mepikwatu jest mniej zależna od warunków pogodowych niż innych regulatorów wzrostu. Na przykład zastosowany w chłodniejszym okresie, wyzwala swoją moc w korzystniejszych warunkach. To przekłada się na wyższą skuteczność zabiegu. Warto zauważyć, że chlorek mepikwatu jest częściowo pobierany również przez korzenie. Działa przez okres około dwóch tygodni, a w warunkach niskiej temperatury nawet dłużej.

Mepik 300 SL SKUTECZNIE HAMUJE WZROST TAKŻE W WARUNKACH NISKICH TEMPERATUR

Bardzo często słyszymy o problemach z wykonaniem zabiegów wiosną, przede wszystkim ze względu na zbyt niską temperaturę. Ten problem nie dotyczy chlorku mepikwatu. Dla pobierania i skutecznego działania środka Mepik 300 SL stosowanego do regulacji wysokości rzepaku, jak też i zbóż wiosną wystarczy temp 5OC, co wyraźnie odróżnia go od innych regulatorów wzrostu, które potrzebują wyższych temperatur do prawidłowego działania. Chlorek mepikwatu działa na etapie produkcji giberelin, hamując ich powstawanie w odróżnieniu od np. prohexadionu wapnia czy trineksapaku etylu, które spowalniają działanie giberelin już wyprodukowanych przez roślinę. Mepik 300 SL zapewnia elastyczność i możliwość wykonania zabiegów w warunkach, gdy stosowanie innych regulatorów może być ryzykowne.

Jak stosować regulator pokroju Mepik 300 SL?

Preparat Mepik 300 SL jest przeznaczony do zastosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Mepik 300 SL – dawkowanie

ZBOŻA – szerokie okno aplikacji

Mepik 300 SL w uprawie zbóż ma jedno z najszerszych okien aplikacji. Oznacza to, że zgodnie z etykietą, można go stosować od fazy początku strzelania w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 30–49). Należy jednak pamiętać, że optymalny termin aplikacji kończy się w fazie w pełni rozwiniętego liścia flagowego (BBCH 39). Daje to dużą elastyczność w zabiegach pojedynczych, w mieszaninach z innymi substancjami zapobiegającymi wyleganiu lub w zabiegach sekwencyjnych. Warto mieć na uwadze, że najlepsze efekty regulacji wysokości łanu zbóż zapewniają zabiegi wykonane w okresie końca krzewienia/ początku strzelania w źdźbło (BBCH 30/31).

PSZENICA OZIMA

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 l/ha,

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,3 l/ha,

Termin stosowania środka: stosować w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 30–49), dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się zastosowanie środka do fazy BBCH 39.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste,

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. 

PSZENŻYTO OZIME

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha,

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8–1,0 l/ha,

Termin stosowania środka: stosować w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 30–49), dla uzyskania maksymalnego efektu zaleca się zastosowanie środka do fazy BBCH 39.

Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha,

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste,

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

RZEPAK OZIMY – współpraca z fungicydami

Wszechstronna rejestracja regulatora Mepik 300 SL obejmuje również wiosenne i jesienne zastosowanie w rzepaku ozimym. Wiosną możemy wykonać zabieg solo lub w mieszaninie z fungicydami:

 • X -Met (silnie wpływa na pokrój i jednocześnie chroni przed chorobami)

 • Ambrossio 500 SC (opcja silniejszego wpływu na pokrój i jednoczesna ochrona przed chorobami)

Mepik 300 SL używaj z Ambrossio 500 SC

 • Porter 250 EC (jednoczesne zwalczanie chorób z delikatniejszym efektem skracania)

Mepik 300 SL używaj z Porter 250 EC

 

Zwalcz skutecznie najważniejsze choroby i dobierz odpowiedni fungicyd, który wzmocni siłę skracania:

RZEPAK OZIMY

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha,

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,7 l/ha,

Termin stosowania środka: stosować wiosną, w fazie wzrostu (wydłużania) pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30-35).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha,

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste,

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


EFEKTY STOSOWANIA regulatora wzrostu Mepik 300 SL W BADANIACH 

  Efekty skrócenia źdźbeł pszenżyta i pszenicy ozimej po zastosowaniu regulatora wzrostu Mepik 300 SL w porównaniu do kontroli i innego produktu zawierającego między innymi chlorek mepikwatu.

Źródło: Na postawie danych z doświadczeń rejestracyjnych przeprowadzonych przez firmy posiadające certyfikat GEP.

Efekt skracania – pszenżyto – Magnat (Oceny wysokości roślin dokonano w BBCH 83)

Efekty stosowania Mepik 300 SL w zbożach

Efekt skracania – pszenica ozima – Arkadia (Oceny wysokości roślin dokonano w BBCH 83)

 Efekty stosowania Mepik 300 SL w zbożach

  Bardzo ciekawe wyniki w pszenicy ozimej uzyskano przy jednokrotnym zastosowaniu mieszanin Mepik 300 SL + Kobra 510 SL lub Regullo 500 EC + Kobra 510 SL w lekko opóźnionym zabiegu, czyli wykonanym w fazach BBCH 32–33 (drugie – trzecie kolanko).

 Faza aplikacji 2–3 kolanko  Wysokość roślin [cm]  Różnica w wysokości do kontroli [%]  Redukcja wysokości do kontroli [%]  Plon [t/ha]
 Kontrola 84,8     9,9
 Mepik 300 SL 1,0 l/ha + Kobra 510 SL 0,7 l/ha 76,3 8,5 10,0 10,3
 Regullo 500 EC 0,15 l/ha + Kobra 510 SL 0,7 l/ha 76,5 8,2 9,9 10,5
 proheksadion wapnia + trineksapak etylu 0,5 kg/ha 82,7 3,3 3,7 10,3

 

  Efekty działania w rzepaku regulatora wzrostu Mepik 300 SL samodzielnie oraz łącznie z fungicydem Ambrossio 500 SC w porównaniu do kontroli oraz preparatu zawierającego między innymi chlorek mepikwatu.

Źródło: Na postawie danych z doświadczeń rejestracyjnych przeprowadzonych przez firmy posiadające certyfikat GEP.

Efekt skracania – rzepak ozimy – Vision zabieg wiosenny (Oceny wysokości roślin dokonano w BBCH 69)

Efekt skracania – rzepak ozimy – DK Exquisite zabieg wiosenny (Oceny wysokości roślin dokonano w BBCH 71)

Kiedy stosować Mepik 300 SL?

W uprawie pszenicy i pszenżyta ozimego regulator wzrostu Mepik 300 SL stosuje się w fazie od strzelenia w źdźbło do fazy pojawienia się pierwszych ości (BBCH 30–49).

Natomiast w uprawie rzepaku ozimego zabieg Mepikiem 300 SL wykonuje się wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego do fazy widocznych 5 międzywęźli (BBCH 30–35).

W jakich warunkach stosować środek do skracania roślin Mepik 300 SL?

Regulator wzrostu Mepik 300 SL należy stosować w następujący sposób:

 • równomiernie pokryć całą powierzchnię roślin cieczą użytkową, 
 • aby osiągnąć optymalny skutek skracania i wzmacniania pędów roślin, zaleca się przeprowadzenie zabiegu wiosną, tuż po rozpoczęciu wegetacji. 

Dodatkowo w trakcie zabiegu skracania roślin preparatem Mepik 300 SL, należy unikać:

 • przenoszenia cieczy użytkowej na pobliskie plantacje roślin uprawnych,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i w uwrociach.

W jakiej temperaturze można stosować regulator wzrostu Mepik 300 SL?

Mepik 300 SL wykazuje niewielkie wymagania temperaturowe, może być stosowany już od 5°C. 

W jakich uprawach można stosować środek Mepik 300 SL?

Regulator wzrostu Mepik 300 SL jest zarejestrowany do stosowania w rzepaku ozimym oraz zbożach, takich jak pszenica ozima i pszenżyto ozime.

Czy można mieszać Mepik 300 SL z innymi środkami chemicznymi?

Regulator wzrostu Mepik 300 SL można stosować w mieszaninie zbiornikowej z fungicydami Bukat 500 SC, Zizan 500 SC i Ambrossio 500 SC. 

Mepik 300 SL – opinie

Regulator wzrostu Mepik 300 SL zdobył uznanie wielu producentów rolnych, zbierając liczne pozytywne recenzje. Ten preparat stanowi doskonałe narzędzie do skutecznej redukcji wysokości roślin.

Zalety środka Mepik 300 SL

 • Innowacyjny preparat zawierający chlorek mepikwatu, pierwszy zarejestrowany na rynku dedykowany uprawom rzepaku i zbóż. 
 • Charakteryzuje się minimalnymi wymaganiami temperaturowymi. 
 • Skutecznie eliminuje problem wylegania, skracając pędy rzepaku i źdźbła zbóż poprzez działanie jako inhibitor syntezy giberelin. 
 • Jego elastyczny termin stosowania umożliwia dostosowanie do różnych warunków uprawowych. 
 • Dodatkowo, poprzez regulację rozwoju pędów bocznych, wpływa pozytywnie na równomierność łanów rzepaku.

Mepik 300 SL – etykieta

Informacje dotyczące etykiety środka ochrony roślin Mepik 300 SL są dostępne jako załącznik do zezwolenia MRiRW.

Ile kosztuje Mepik 300 SL?

Cena preparatu Mepik 300 SL może być zróżnicowana w zależności od regionu oraz dostawcy. Aby uzyskać dokładne informacje, zaleca się skontaktowanie się z przedstawicielem handlowym firmy Chemirol.

Gdzie kupić Mepik 300 SL?

Mepik 300 SL jest dostępny w punktach sprzedaży środków ochrony roślin firmy Chemirol. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.

Jaki jest okres karencji przy używaniu środka Mepik 300 SL?

Okres od ostatniego zastosowania środka Mepik 300 SL do dnia zbioru rośliny uprawnej nie dotyczy.

MEPIK 300 SL

Film o produkcie

Punkty dystrybucji

Mapa Sklepów Kurka

Polecane produkty

Produkty Siedziba Oddziały